Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Veleposlanstvo RH u Tel Avivu sudjelovalo na Medunarodnom studentskom sajmu na Sveucilištu Ben-Gurion Negev

Veleposlanstvo RH u Tel Avivu sudjelovalo je 16. prosinca 2019. na Medunarodnom studentskom sajmu na Sveucilištu Ben-Gurion Negev (Beer Sheva), najvecem godišnjem dogadaju ovog Sveucilišta, vezanom za medunarodnu razmjenu studenata u sklopu programa Erasmus+ . Sveucilište Ben-Gurion Negev, osnovano 1969. godine, koje godišnje pohada gotovo 20 000 studenata, jedno je od najvecih Sveucilišta u državi, a svakako najznacajnije na podrucju južnog Izraela. Sveucilište je vodece u istraživanjima iz podrucja kibernetike i sigurnosti, robotike, visoke tehnologije, alternativnih energija, medicinskih tehnologija te istraživanja voda i pustinje. Takoder, Sveucilište Ben-Gurion Negev vec ima razvijenu suradnju sa Sveucilištem u Zagrebu i Medimurskim politehnickim Veleucilištem, dok ce od sljedece godine zapoceti suradnja sa Sveucilištem Juraj Dobrila iz Pule. Odaziv studenata na sajmu bio je vrlo velik, kao i interes za studiranjem i pohadanjem jednog ili dva semestra u Republici Hrvatskoj u sklopu programa Erasmus+, o cemu ih je detaljno informirao predstavnik Veleposlanstva.

Priopćenja