Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Objava biracima-završetak prethodne i aktivne registracije

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Tel Avivu na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) obavještava sve birace da je rok za postupak aktivne i prethodne registracije istekao u ponoc 11. prosinca 2019. godine. Takoder, podsjecamo da, sukladno cl. 57. Spomenutog Zakona, biraci koji nemaju prebivalište u RH ( i nemaju izdanu osobnu iskaznicu s inozemnom adresom, odnosno nisu aktivno registrirani po službenoj dužnosti) a nisu se aktivno registrirali do završetka roka za postupak aktivne registracije u ponoc 11. prosinca 2019. godine, te stoga nisu na popisu aktivno registriranih biraca – mogu na dan izbora glasovati temeljem potvrde za glasovanje koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na sljedeci nacin: · Cl. 57. St 2.: biraci koji se nisu aktivno registrirali (a upisani su u evidenciju biraca koji nemaju prebivalište u RH) – na temelju prethodne službene provjere birackog prava u evidenciji biraca koji nemaju prebivalište u RH. · Cl. 57. St.3: ako biraci nisu upisani u evidenciju biraca koji nemaju prebivalište u RH – potvrde se izdaju na temelju prethodne suglasnosti za izdavanje potvrde za glasovanje i upisa u evidenciju biraca koji nemaju prebivalište u RH – suglasnost daje Gradski ured za opcu upravu Grada Zagreba.

Priopćenja