Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Izraelsko Ministarstvo zdravstva iznimno prihvatilo diplome Medicinskog fakulteta Zagreb

Nakon odluke Ministarstva zdravstva Izraela od 21. sijecnja 2019. da se za priznavanje medicinskih diploma stecenih u inozemstvu mogu prijaviti samo oni studenti koji su diplome stekli na medicinskim fakultetima u državama clanicama OECD-a (ili su prošli proces akreditacije WFME-a /World Federation of Medicinal Education/), Medicinski fakultet Sveucilišta u Zagrebu je uz potporu Veleposlanstva RH u Izraelu zatražio da se iznimno prihvate i diplome stecene na Medicinskom fakultetu Zagreb. Obavljeni su razgovori i predstavljanje Medicinskog fakulteta Zagreb te hrvatskog obrazovnog i zdravstvenog sustava predstavnicima Ministarstva zdravstva u Jeruzalemu te su isti pozvani u evaluacijski posjet u RH. Inspekcijski tim Ministarstva zdravstva Izraela je tijekom posjeta 20-21. svibnja o.g. obavio razgovore s predstavnicima Medicinskog fakulteta Zagreb, KBC-a Zagreb, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva te Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kao i s izraelskim studentima u Hrvatskoj. Temeljem gore navedenoga, pozitivno je ocijenjen nastavni plan, program i izvedba nastave studija Medicinskog fakulteta Zagreb te je Ministarstvo zdravstva Izraela donijelo odluku o iznimnom odobravanju prava studentima koji steknu diplomu na ovom Fakultetu za priznavanje u Izraelu. Ovom odlukom se u potpunosti izjednacuju diplome izraelskih studenata koji su ih do sada stekli na Medicinskom fakultetu Zagreb te se omogucava daljnje jednakopravno akademsko obrazovanje izraelskim studentima na Medicinskom fakultetu u Zagrebu kao i u Izraelu, odnosno u državama clanicama OECD-a. Ovom odlukom je dan i formalni okvir za dio suradnje u podrucju medicinskog obrazovanja i istraživanja, koja je i do sada bila medu vodecim podrucjima suradnje izmedu Hrvatske i Izraela. Objava Ministarstva zdravstva Izraela dostupna je na: https://www.health.gov.il/English/Services/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/default.aspx

Priopćenja