Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 26. ožujka 2019. godine Odluku o raspisivanju izbora za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori ce se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Pretoriji (165 Lynnwood Road, 0181 Brooklyn) održati u nedjelju 26. svibnja 2019. godine, u vremenu od 7:00 do 19:00 sati. Europski parlament jedino je izravno izabrano tijelo Europske unije koje zajedno s Vijecem ministara cini zakonodavnu vlast Europske unije, a iz Republike Hrvatske bira se 12 zastupnika, na mandat od 5 godina. Hrvatski državljani bez prebivališta (adrese) u Republici Hrvatskoj koji posjeduju važecu osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu na adresi u Južnoj Africi, biti ce po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis biraca Veleposlanstva RH u Pretoriji. Ukoliko na važecoj osobnoj iskaznici imate naznaceno prebivalište na adresi u Republici Hrvatskoj, a želite glasovati u Veleposlanstvu RH u Pretoriji, morate izvršiti prethodnu registraciju. Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, kako bi glasovali, moraju se aktivno registrirati. Zahtjevi za registraciju, ispravno popunjeni osobnim podacima, uz presliku hrvatske identifikacijske isprave moraju osobno, poštom ili elektronickom poštom biti vraceni u Veleposlanstvo. Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu i aktivnu registraciju je 15. svibnja 2019. godine. Svi biraci ujedno mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. OBJAVA BIRACIMA Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje: - za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja