Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Poziv za prijedlog odabira predstavnika u Savjet Vlade RH za Hrvate izvan RH

Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 6. lipnja 2013. godine, a sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN:124/11, 16/12) osnovala je Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Vlade koje ce joj pružati pomoc u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Clanove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske, imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od 4 godine, na prijedlog Hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Slijedom navedenoga, a imajuci na umu da 6. lipnja 2017. godine clanovima Savjeta istice Zakonom propisani mandat, potrebno je od hrvatskih zajednica zatražiti nove prijedloge clanova Savjeta. Zajednice Hrvata svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznacajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na ocuvanju i jacanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapredenju odnosa sa svojom domovinom. Takoder, prilikom izbora odnosno dostavljanja prijedloga kandidata potrebno je voditi racuna o rezultatima rada dosadašnjih kandidata, raspoloživosti predloženih kandidata i realnim mogucnostima angažmana koji zahtjeva odvajanje privatnog vremena, mogucnost putovanja i opce spremnosti koje obnašanje ove dužnosti zahtjeva. Zajednice Hrvata, uz prijedlog predstavnika za Savjet, podnose pismeno obrazloženje kandidature te životopis predloženog predstavnika. Rok za podnošenje kandidature je 15. svibnja 2017. Prijedlozi predstavnika Republike Južne Afrike za Savjet dostavljaju se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi, na e-mail croemb.pretoria@mvep.hr.

Priopćenja