Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Hrvatska snažno podupire euroatlantske integracije zemlje

Nacionalno vijece za eurointegracije i Odbor za vanjsku politiku sastali su se s izaslanstvom Hrvatskog Sabora – Odbora za europske poslove u kojem su bili Domagoj Ivan Miloševic, predsjednik Odbora, Domagoj Hajdukovic, potpredsjednik Odbora, te clanovi Vesna Pusic i Miro Kovac. Tijekom sastanka razgovaralo se o izazovima na putu u EU i NATO clanstvu, a s tim u vezi hrvatsko izaslanstvo izrazilo je spremnost za nastavak suradnje i pomoci, kao saveznik i partner, naglasivši snažnu podršku i izrazivši spremnost podijeliti vlastita iskustva na tom putu. Oba su se izaslanstva složila kako je zemlja podnijela brojne žrtve za ulazak u EU i NATO i stoga ocekuje pozitivan ishod, odnosno vrednovanje napora u vidu dobivanja datuma za zapocinjanje pregovora s EU i završetka procesa ratifikacije Protokola za pristup NATO-u. Kada je rijec o EU pregovorima, hrvatska je strana naglasila kako je Unija vrlo kompleksan mehanizam te da je najvažnije da zemlja dobije fiksan datum, ali i da se održi podrška gradana putu prema EU, istaknuvši pritom kako je potpuno sigurno da ce u buducnosti ova zemlja biti dio EU. Pritom je važno nastaviti reformske procese kako bi zemlja bila što bolje pripremljena za ulazak u veliku europsku obitelj. Hrvatska se zalaže za potpunu integraciju zemalja JIE u EU jer ono jamci napredak i stabilnost. (izvor: https://sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-hrvatska-ostanuva-silen-poddrzuvac-vo-evrointegraciite-na-zemjata.nspx)

Priopćenja