Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

GK Frankfurt


Informacija za posjetitelje Generalnog konzulata RH u Frankfurtu:

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U FRANKFURTU
Generalni konzul: Vedran Konjevod
Područje nadležnosti: Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland

Diplomatsko osoblje:
Brankica Šimundić, konzul savjetnik
Ivan Jabuka, konzul prvog razreda

Uredovno vrijeme u GK RH Frankfurtu na Majni (za stranke) od 01. siječnja 2023. godine:
• ponedjeljak i srijeda 9,00-12,30
• utorak i četvrtak 9,00-12,30 i 14,00-16,00
• petak 9,00-12,00
Dežurni telefon za hrvatske državljane (samo za izvanredne situacije i iznimno hitne slučajeve izvan uredovnog vremena):
0049 172 64 36 514
Stranke se zaprimaju prema unaprijed zakazanim terminima putem e-maila: frankfurt@mvep.hr

Konzularni dani u Saarbrückenu i Kasselu
 1. Hrvatska katolička misija (Kroatische katholosche Mission) Saarbrücken, St. Elisabeth-Rockershausen, Bethovenstr. 4, 66126 Saarbrücken. Uredovno vrijeme za rad sa strankama od 10,00 do 14,00 sati  svake druge subote u mjesecu rujnu, studenome, siječnju, ožujku, svibnju i srpnju.
 2. Hrvatska katolička misija (Kroatische katholosche Mission) Kassel, Heinrich Schützallee 285, 34134 Kassel. Uredovno vrijeme za rad sa strankama od 10,00 do 14,00 sati  svake četvrte subote u mjesecu rujnu, studenome, siječnju, ožujku i svibnju.

*Generalni konzulat zadržava pravo izmjene termina

KONTAKT
Adresa:
Am Weingarten 25 
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel: ++49 (0) 69 707 100 5
Fax: ++49 (0) 69  707 101 1
Email: gkrh.frankfurt@mvep.hr

 

PRISTOJBE

Plaćanje pristojbi iz djelatnosti konzularnih poslova uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04 i 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60,08, 62/08, 30/09, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), tarifni brojevi od 74 do 101. Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja poslovne godine. Plaćanje je moguće EC karticom, odnosno gotovinom u banci na uplatnici dobivenoj u GK RH Frankfurt.


TEMELJNI KONZULARNI POSLOVI

Ovjere

Generalni konzulat RH u Frankfurtu izvršava ovjere potpisa državljana RH (uz predočenje valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i na određenim vrstama ugovora te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.


 

IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Frankfurtu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak na području Hessena, Rheinland Pfalza i Saarlanda.  
Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda najkasnije tri mjeseca prije isteka valjanosti važeće putovnice.
Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno. Prilikom predavanja zahtjeva uzimaju se otisci prstiju podnositelja zahtjeva.
Za malodobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja. U iznimnim slučajevima je moguće da zahtjev podnese jedan roditelj a drugi roditelj preuzima putovnicu.
Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putovnicu, putovnicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se nalazi na području drugog konzularnog predstavništva u odnosu na ono u kojem je zahtjev predan.
Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju.
Za poslovno nesposobne osobe i djecu kojima je određen skrbnik, zahtjev podnosi skrbnik. Odluke o skrbništvu donesene u inozemstvu  prije 1. srpnja 2013. prethodno moraju proći postupak priznanja od strane nadležnog suda u RH. Skrbništvo o kojem je odluka donesena nakon 1. srpnja 2013. treba biti upisano u matice rođenih u RH.  
Zakonski zastupnik sa sobom mora imati važeći identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu ili dokument o skrbništvu.
Pristojba za putovnicu:

 • za osobe do navršene 21 godine života 56,00 € (rok valjanosti putovnice 5 godina)
 • za osobe nakon navršene 21 godine života 75,00 € (rok valjanosti putovnice 10 godina)

U konzulatu je  moguće izvršiti uplatu jedino bankovnom karticom tekućeg računa u kom slučaju se naplaćuje i 1 € za troškove transakcije.
Dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje nove putovnice:

1. u slučaju isteka roka ili oštećenja postojeće putovnice
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • postojeću hrvatsku putovnicu
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • postojeću hrvatsku putovnicu maloljetne osobe
 • rodni list maloljetne osobe
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

2. u slučaju nestanka važeće putovnice (kako postupiti u slučaju nestanka putovnice pročitajte u nastavku teskta)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet (ukoliko ju posjedujete, npr. osobna iskaznica)
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo (npr. domovnica)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o okolnostima nestanka putovnice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • rodni list maloljetne osobe
 • osobnu iskaznicu maloljetne osobe ukoliko ju posjeduje
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo maloljetne osobe (npr. domovnica)
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • vlastoručno potpisanu izjavu roditelja o okolnostima nestanka putovnice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

3. u slučaju nestanka osobne iskaznice (kako postupiti u slučaju nestanka osobne iskaznice pročitajte u nastavku teskta)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • postojeća putovnica bez obzira na rok valjanosti (ukoliko nikada nije izdana molimo slijedite upute za izradu prve putovnice)
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo (npr. domovnica)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o okolnostima nestanka osobne iskaznice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • postojeća putovnica maloljetnika bez obzira na rok valjanosti (ukoliko nikada nije izdana molimo slijedite upute za izradu prve putovnice)
 • rodni list maloljetne osobe
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo maloljetne osobe (npr. domovnica)
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • vlastoručno potpisanu izjavu roditelja o okolnostima nestanka osobne iskaznice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

4. zbog izdavanja prve putovnice (osoba nikada nije posjedovala hrvatsku putovnicu)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • rodni list
 • domovnicu
 • valjanu hrvatsku osobnu iskaznicu odnosno valjanu putovnicu druge države (ne odnosi se na slučaj gubitka hrvatske osobne iskaznice)
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • valjanu hrvatsku osobnu iskaznicu maloljetne osobe (ukoliko posjeduje) odnosno valjanu putovnicu druge države (ne odnosi se na novorođenu djecu)
 • domovnica
 • rodni list maloljetne osobe
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

5. zbog promjene osobnih podataka (npr. promjena imena, prezimena i drugih osobnih podataka)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • postojeću hrvatsku putovnicu
 • hrvatski rodni list ili domovnicu s aktualnim ('novim') osobnim podacima ili hrvatski vjenčani list u slučaju sklapanja braka (u slučaju promjene prezimena zbog sklapanja braka molim obavezno pročitati upute u rubrici 'Prijava sklapanja braka')
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • postojeću hrvatsku putovnicu maloljetne osobe
 • rodni list maloljetne osobe s aktualnim ('novim') podacima
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv.  Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se  fotografije iz automata
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

Kako postupiti u slučaju krađe/gubitka/nestanka putovnice i/ili osobne iskaznice
U slučaju krađe putovnice i/ili osobne iskaznice preporučamo da krađu bez odgode prijavite nadležnoj policijskoj postaji prema područje na kojem je putovnica ukradena, a gubitak prijaviti nadležnom uredu za strance u kojem je građanin prijavljen na boravku.
Također, nestanak putovnice ili osobne iskaznice potrebno je osobno prijaviti u najkraćem mogućem roku u konzulatu davanjem pisane izjave o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (davanje lažne izjave o tome  predstavlja kazneno djelo). Pri tome je poželjno da osoba priloži odgovarajuću potvrdu lokalne policije ili ureda za strance iz koje proizlazi da je prijavljen nestanak lokalnim nadležnim službama.
Nakon toga stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.
U slučaju pronalaska putovnice i/ili osobne iskaznice koja je prethodno proglašena nevažećom, njome se  ni u kom slučaju nije dozvoljeno koristiti, nego ju je potrebno donijeti u generalni konzulat radi fizičkog poništenja. 
Osobe koje su uslijed sklapanja ili razvoda braka promijenile prezime mogu podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice na novo prezime tek nakon što prijave rastavu braka odnosno podnesu zahtjev za promjenu prezimena u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj i dostave izvadak iz matice vjenčanih odnosno rođenih i domovnicu u kojima je uneseno novo prezime.
Izdavanje druge putne isprave iste vrste
Izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, iznimno se omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste, ako je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.
U zahtjevu za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste je potrebno pisano detaljno obrazložiti razloge zbog kojih se traži izdavanje druge putne isprave iste vrste. Također je potrebno priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva, na primjer potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnog posla, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnog tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država ( primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja. 
Slijedom navedenoga ukoliko postoji opravdan razlog  za izdavanje druge putovnice podnositelj zahtjeva  mora se osobno obratiti ovom generalnom konzulatu radi postavljanja zahtjeva za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste. Potrebno je predočiti neke od gore navedenih dokaza koji opravdavaju zahtjev. Postavljanje zahtjeva za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste  i njegova dostava nadležnom tijelu  se naplaćuje po tarifnom boju 54.2. i tarifnom broju 57.1. u ukupnom iznosu od 16 €,  sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16).  
Zahtjev za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste se dostavlja nadležnom tijelu. Nakon dobivanja odobrenja može se postaviti zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste. Za izdavanje druge putovnice provodi se redoviti upravni postupak za koji se naplaćuje pristojba po tar. broju 58. točka 1.a ili 1.b. ovisno o tome izdaje li se putovnica osobama mlađim ili starijim od 21 godine života.

PUTNI LIST
Putni list je putna isprava koja se izdaje hrvatskom državljaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice) radi povratka u Republiku Hrvatsku. Putni list izdaje veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s kratkim rokom važenja s tim da se može izdati najduže do 30 dana.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno a za maloljetne osobe podnose oba roditelja.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • dokaz o identitetu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • rodni list (samo za maloljetne osobe)
 • 2 fotografije - format 35x45 mm
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Ako su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem dvaju hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome dati izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.
Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista iznosi 33,00 €.
U slučaju kada osoba podnosi zahtjev za izdavanje putnog lista iz razloga što je tijekom boravka u inozemstvu ostala bez važeće putne isprave, treba priložiti potvrdu o gubitku ili nestanku putovnice i dati izjavu o okolnostima  gubitka ili krađe putovnice.

OSOBNE ISKAZNICE
U Generalnom  konzulatu nije moguće podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.
Za izdavanje osobne iskaznice nadležne su isključivo policijske uprave ili postaje u Republici Hrvatskoj . Građani koji imaju prebivalište u RH, zahtjev podnose policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu prebivališta. Građani koji nemaju prebivalište u RH, zahtjev za osobnu iskaznicu podnose u bilo kojoj policijskoj upravi  ili policijskoj postaji  na području Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o osobnoj iskaznici („Narodne novine broj 62/15) pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira na to imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

PREBIVALIŠTE

ODJAVA PREBIVALIŠTA RADI TRAJNOG PRESELJENJA U INOZEMSTVO

Zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od useljenja u drugu državu. Zahtjev se može podnijeti u bilo kojoj PU/PP ili u diplomatskoj misiji RH u inozemstvu.
Ponesite osobnu iskaznicu
Ponesite osobnu ispravu kojom se dokazuje identitet (osobnu iskaznicu ili putovnicu).
Ponesite dokaz aktualne adrese na području Bavarske (Meldebescheinigung ili sl.)
Za maloljetnu osobu koja nema osobnu iskaznicu identitet potvrđuju roditelji.
Ispunite Obrazac 1 i zaokružite  b) Odjava prebivališta kao razlog popunjavanja. (dostupan u GK RH Frankfurt)
Dođite u policijsku upravu ili postaju koja je nadležna mjestu u kojem odjavljujete prebivalište ili diplomatsku misiju ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem konzularnom području ste se nastanili. Zahtjev možete predati osobno ili to može uraditi zakonski zastupnik. Za maloljetne osobe zahtjev podnose roditelji.

PRIJAVA PRIVREMENOG ODLASKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Zahtjev se podnosi ako osoba napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana a najduže do 5 godina ali se može i produžiti. Prijava se podnosi u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu prebivališta ili putem diplomatske misije ili konzularnog ureda  Republike Hrvatske u inozemstvu.
Ponesite osobnu iskaznicu—PRIPAZITE! Mora biti valjana!
Ponesite osobnu ispravu kojom se dokazuje identitet (osobnu iskaznicu ili putovnicu).
Ponesite dokaz aktualne adrese na području Bavarske (Meldebescheinigung ili sl.)
Za maloljetnu osobu koja nema osobnu iskaznicu identitet potvrđuju roditelji.
Ispunite Obrazac 1 i zaokružite  d) Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske kao razlog popunjavanja. (obrazac je dostupan u GK RH Frankfurt)
Ponijeti dokaz o razlogu odsustva - ponesite sa sobom dokaz o razlozima odsutnosti iz Republike Hrvatske (npr. dokaz o zaposlenju, studiranju, liječenju, ...).
Dođite u policijsku upravu ili postaju koja je nadležna mjestu u kojem imate prijavljeno prebivalište, ili diplomatsku misiju ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem konzularnom području boravite. Zahtjev možete predati osobno ili to može uraditi zakonski zastupnik. Za maloljetne osobe zahtjev podnose roditelji.


POTVRDE O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU

Vezano za sklapanje braka i ishodovanje potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde da nema zapreka za sklapanje braka odnosno da će brak biti priznat u Republici Hrvatskoj potrebno se obratiti nadležnom Matičnom uredu u Republici Hrvatskoj. Najbrži način je da se u Generalnom konzulatu nekome od rodbine ili poznanika u RH izda punomoć da se izvade navedene potvrde i ukoliko je potrebno izvrši upis u maticu rođenih i podigne tražene dokumente. Putem punomoći se navedene isprave mogu odmah dobiti u RH. Za sve vezano oko sklapanja braka je nadležan Matični ured u RH. Preuzimanje navedenih potvrda preko Generalnog konzulata odnosno njihova dostava traje nekoliko mjeseci. Ukoliko se zahtjev predaje na taj način odnosno preko GK potrebno je donijeti preslike putnih isprava budućih supružnika i hrvatski rodni list tražitelja isprava.


PRIJAVA ČINJENICE ROĐENJA, BRAKA ILI SMRTI

UPIS ČINJENICE ROĐENJA U DRŽAVNE MATICE RH ZA OSOBE ROĐENE U INOZEMSTVU

Rođenje djeteta u inozemstvu, tj. naknadni upis u maticu rođenih i knjigu državljana moguće je za dijete do navršene 21. godine života djeteta ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin. Zahtjev za upis podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin ili oba roditelja (preporuča se) uz predočenje svojih valjanih identifikacijskih isprava i dokaza o hrvatskom državljanstvu (ako prilože stranu identifikacijsku ispravu). Nakon navršene 18 godine života punoljetna osoba podnosi zahtjev osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice rođenih (internationalni rodni list) novijeg datuma s važećim podacima u trenutku podnošenja zahtjeva za upis u maticu rođenih i knjigu hrvatskih državljana. Za rođene u SR Njemačkoj takve izvatke izdaje nadležno njemačko tijelo (Standesamt) te takav izvadak nije potrebno prevoditi na hrvatski jezik niti ovjeravati potvrdom Apostille.

Zahtjev za naknadni upis u maticu rođenih za punoljetne osobe podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti valjanu identifikacijsku ispravu i izvadak iz matice rođenih izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji te također izvadak iz matice vjenčanih na propisanom obrascu za osobe koje su u braku. Ako je brak prestao potrebno je priložiti pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka s prijevodom na hrvatski jezik (za rastave pred njemačkim sudom). Za brakove rastavljene u Njemačkoj prije 01.07.2013. godine potrebno je također priložiti pravomoćno rješenje o priznavanju strane sudske presude izdano od nadležnog općinskog suda u Republici Hrvatskoj. Za preminulog bračnog druga potrebno je priložiti izvadak iz matice umrlih na propisanom obrascu.


UPIS ČINJENICE SKLOPLJENOG BRAKA U INOZEMSTVU

Zahtjev za naknadni upis činjenice sklapanja braka za brakove sklopljene u SR Njemačkoj podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice vjenčanih (internationalni vjenčani list) izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji i valjanu identifikacijsku ispravu oba supružnika.


UPIS ČINJENICE SMRTI

Zahtjev za naknadni upis činjenice smrti podnose članovi obitelji pokojnog. Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice umrlih te putovnicu pokojnika radi poništenja.

Za samu prijavu rođenja, sklapanja braka ili smrti ne plaća se konzularna pristojba. Konzularna pristojba naplaćuje se u slučaju kada se iz Republike Hrvatske naručuju izvadci iz državnih matica ili potvrde o građanskim ili drugim stanjima.


SPROVODNICA

U slučaju smrti u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u Hrvatsku, podnosi zahtjev u hrvatskoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu u inozemstvu.

Osim obrasca koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:

 • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu
 • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti (dokaz da se ne radi o zaraznoj bolesti),
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe,
 • putovnicu ili osobnu iskaznicu preminule osobe, koja će se u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu poništiti (ukoliko je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu),
 • odobrenje (Leichenpass) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi,
 • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminule osobe biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima te tko će tijelo preuzeti.
 • za strane državljane za koje se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa, tj. dokaz o grobnom mjestu.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija (koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Hrvatsku). Za prijenos urne nije se potrebno obraćati veleposlanstvu ni generalnim konzulatima Republike Hrvatske.

Za prijevoz (tranzit) umrle osobe preko područja Hrvatske nije potrebna sprovodnica Republike Hrvatske.

Za osobu koja je umrla od zarazne bolesti ili čiji su posmrtni ostaci ekshumirani, sprovodnica se može izdati tek po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, što u praksi znači da se sprovodnica ne može izdati odmah.


Dostava izvadaka iz matica RH i potvrdi (rodni, smrtni i vjenčani listovi, domovnice)

Izvatke iz matica RH, također rodne, smrtne i vjenčane listove te domovnice, moguće je naručiti preko Generalnog konzulata. Dostava traje nekoliko tjedana, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.


Odobrenje boravka u Hrvatskoj

REGULIRANJE BORAVKA I RADA STRANACA U RH

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima („Narodne novine“, broj 130/2011, 74/2013) i pripadajućim podzakonskim aktima.

KATEGORIJE STRANACA

Prema odredbama Zakona o strancima moguće je strane državljane koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenoj kategorizaciji. Slijedom navedenog, kategorije stranih državljana su sljedeće:

 1. DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
  Stranci - državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije i njihovi članovi obitelji, kao i članovi obitelji hrvatskih državljana
 2. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA S ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
  Stranci - državljani trećih država koji imaju odobren stalni boravak na području druge države članice EGP-a i članovi njihovih obitelji.
 1. VISOKOKVALIFICIRANI DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 2. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
  Državljani trećih država su stranci koji nemaju državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP). Način reguliranja njihova boravka odnosno rada ovisi o tome imaju li odobren stalni boravak na području države članice EGP-a, odnosno jesu li članovi obitelji državljana država članica EGP-a, Švicarske Konfederacije ili hrvatskih državljana ili se ne mogu podvesti pod niti jednu od navedenih kategorija.

1. DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

Državljani država članica EGP-a, državljani Švicarske Konfederacije, članovi njihovih obitelji i članovi obitelji hrvatskih državljana koji namjeravaju boraviti duže od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužni su najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a izdaje se u obliku biometrijske boravišne iskaznice s rokom važenja do 5 godina.

Rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

Državljanin države članice Europske unije i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

Međutim, temeljem odredbe članka 236. Zakona o strancima, Vlada Republike Hrvatske može propisati primjenu pravila o radu u odnosu na državljane država članica EU i članova njihovih obitelji koje su prema hrvatskim državljanima uvele nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma. Takva ograničenja propisana su Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu država članica EU i članova njihovih obitelji.

Popis država članica EU koje su hrvatskim državljanima ograničile pristup svom tržištu rada dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava (http://www.mrms.hr).

Temeljem uzajamnosti na državljane tih država članica EU i članove njihovih obitelji primjenjuju se ograničenja u pristupu tržištu rada Republike Hrvatske pa ovi strani državljani svoj radno pravni status mogu regulirati na sljedeći način:

 • ako žele raditi do 90 dana godišnje, temeljem potvrde o prijavi rada ili
 • ako žele raditi duže od 90 dana godišnje te zasnivaju radni odnos u Republici Hrvatskoj, trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad.

Navedene mjere će se primjenjivati sve dok države članice Europske unije budu primjenjivale istovrsne nacionalne mjere u odnosu na rad prema državljanima Republike Hrvatske i članovima njihovih obitelji.

2. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA S ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

Stranci iz ove kategorije zahtjeve za privremeni boravak mogu podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi članici EGP-a u kojoj imaju odobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj.

Državljaninu treće države na stalnom boravku u drugoj državi članici EGP-a odobrit će se privremeni boravak ako ima:

 • valjanu putnu ispravu,
 • sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
 • zdravstveno osiguranje i
 • ako ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu namjeravanog boravka.

3. VISOKOKVALIFICIRANI DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA

Izdavanje dozvole boravka i rada - »EU plave karte«

Državljanin treće države koji je visokokvalificirani radnik dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.

Dozvola boravka i rada (»EU plava karta«) za državljanina treće države koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.

Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće države koji uz ispunjavanje uvjeta iz članka 54. Zakona o strancima (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje) priloži:

 1. ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,
 2. dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

Odobrenje za boravak i rad (»EU plava karta«) izdaje se državljaninu treće države u obliku biometrijske dozvole boravka.

4. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA

Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 1. spajanja obitelji,
 2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,
 3. znanstvenog istraživanja,
 4. humanitarnog razloga,
 5. rada,
 6. rada raspoređenog radnika ili u druge svrhe.

Stranac kojemu za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.

Stranac kojem za ulazak u Hrvatsku treba viza, u pravilu, zahtjev za odobrenje privremenog boravka, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Iznimno, stranac svoj zahtjev može podnijeti i u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka ako:

 • dolazi radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,
 • dolazi radi obavljanja znanstvenog istraživanja temeljem ugovora o gostovanju,
 • je riječ o strancima iz članka 76. stavka 1. točke 12., 13., 14. i 15. Zakona o strancima. To su stranci koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama; znanstveni istraživači, stranci koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno - nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama; profesori - izvorni govornici stranih jezika, lektori i drugi nastavnici koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika te stranci koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. istoga Zakona i članova njegove uže obitelji (nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja).

Uz ispunjeni zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka stranac je dužan priložiti:

 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku valjane putne isprave
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka (npr. vjenčani list, potvrda o upisu u visokoškolsku ustanovu ili drugi dokaz ovisno o svrsi namjeravanog boravka).

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te ovjerene sukladno posebnim propisima.

Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.

U roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o odobrenju privremenog boravka, stranac je dužan prijaviti svoje boravište policijskoj upravi/postaji. Ako stranac propusti prijaviti svoje boravište u navedenom roku, odobrenje za privremeni boravak / dozvola za boravak i rad prestaju.

Detaljnije obavijesti o mogućnostima reguliranja boravka i rada stranaca kao i sve propisane obrasce za izdavanje privremenog boravka odnosno dozvole za boravak i rad moguće je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova http://www.mup.hr.


Stjecanje nekretnina za strance

Državljani država članica EU mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske bez posebnih odobrenja ili dozvola, tj. u tome su izjednačeni s hrvatskim državljanima.


Državljanstvo

Primitak u državljanstvo

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se u policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Državljanstvo RH stječe se:

 • podrijetlom
 • rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske
 • prirođenjem
 • po međunarodnim ugovorima

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik ispunjen u prostorijama Generalnog konzulata
 • životopis
 • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika valjane putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvod iz matice rođenih
 • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • potvrda o nekažnjavanju države čija je osoba državljanin i osobe u kojoj ima boravak, ako ne boravi u državi čije državljanstvo ima (s pečatom Apostille - ukoliko je to potrebno prema međunarodnim ugovorima)
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvode iz matične knjige rođenih te izvode iz matične knjige vjenčanih zakonskih zastupnika djece
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj - isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom - isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje ili izjašnjavanje roditelja - izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr.
 • Potvrda o sudjelovanju u radu hrvatskih kulturnih i sportskih društava u inozemstvu
 • iseljenici - isprave kojima dokazuju iseljenje sa područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku - mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva - dokaz o stjecanju stranog državljanstva, rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva te dokaz odobrenog boravka u RH

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Na internetskim stranicama Ministarstva kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Prestanak državljanstva

Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim pretpostavkama:

 • da je navršila 18 godina života;
 • da nema smetnji glede vojne obveze;
 • da je podmirila dužne poreze, takse i druge javne dadžbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov;
 • da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj ;
 • da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo.

Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik popunjen u prostorijama Generalnog konzulata
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
 • dokaz o stranom državljanstvu, odnosno zajamčenje primitka u strano državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik kod sudskog tumača) -Einbuergerungzusicherung (s rokom važenja više od 6 mjeseci)
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca), za osobe rođene u BiH i Srbiji i Crnoj Gori vrijede obrasci koji su u upotrebi u domicilnim zemljama, dok osobe rođene u drugim zemljama trebaju priložiti internacionalni izvod (SR Njemačka), osobe u braku trebaju priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od 3 mjeseca), osobe vjenčane u SR Njemačkoj prilažu internacionalni izvod.
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvadak iz matice rođenih, te izvadak iz matice vjenčanih zakonskih zastupnika djeteta, domovnicu, zajamčenje primitka u strano državljanstvo
 • specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva

Detaljnije informacije dostupne su na: http://www.mup.hr


Vizni režim

Pregled viznog režima RH moguće je pronaći na stranici https://mvep.gov.hr/MVP.asp?pcpid=1161

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., svim strancima koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana) nije potrebna dodatna (hrvatska) viza.

Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću, izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Državljanima Republike Kosovo, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize za 2 ili više ulazaka), a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih schengenskih isprava mora pokrivati trajanje tranzita kroz ili boravak na državnom području Republike Hrvatske.


Sudski tumači za hrvatski i njemački jezik

Vedrana Budimir, MA
ovlaštena prevoditeljica za hrvatski jezik/allgemein vereidigte
Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin
der kroatischen Sprache
Ferdinand-Scholling-Ring 48
65934 Frankfurt am Main
telefon: 069-39 50 53
fax/Fax: 069-38 98 26 78
mobilni/Handy : 0170- 52 52 557
e-mail/E-Mail: info@vedrana-budimir.de

Antonia Tomljanović-Brkić
Am Nonnenhof 11
60435 Frankfurt
Tel. +49 69 54805975
E-Mail: antonia@tomljanovic-brkic.de

Ivka Wachter
Im Kirchtal 19a
67659 Kaiserslautern
Tel. +49 6301 710670
E-Mail: ivka.wachter@t-online.de


Odvjetnici (hrvatski) u Frankfurtu koji govore njemački jezik

Miroslav Lučić
Porzellanhofstraße 12
60313 Frankfurt am Main
Njemačka
Tel: 069/296927
Fax: 069/296678
E-Mail: RA.Lucic@t-online.de
 
Ivana (Zovko) Müller
Blumenstr. 12
60318 Frankfurt  a/ M
Tel: 069/ 71678977
E-mail: ivana-mueller@email.de

Vedrana Ponseck
Rechtsanwältin und Notarin
GERNS & PARTNER
Rechtsanwälte, Notare
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Telefon Zentrale: +49 69 717199-0
Telefon Direkt: +49 69 717199-185
Mobil: +49 151 50755454
Telefax: +49 69 717199-186
vedrana.ponseck@gerns.eu
www.gerns.eu
 
Prof. dr. Zoran Pokrovac
Rechtskundiger auf dem Gebiet des kroatischen Rechts
Ziegenhainer Str. 189
60433 Frankfurt/M
E-Mail: PokrovacKroatienRechtsberatung@googlemail.com