Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Bialystok, otwarcie konsulatu

W Bialymstoku 4 marca 2011 roku zostal uroczyscie otwarty Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej, z konsulem honorowym Wojciechem Strzalkowskim na czele. Konsulat otworzyl Sekretarz Stanu, Dyrektor Departamentu do spraw Europy i Ameryki Pólnocnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji, Pan Aleksander Heina; w uroczystosci udzial wzieli równiez Prezydent Miasta Bialystok , przedstawiciel wladz województwa podlaskiego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Republiki Chorwacji Pan Ivan Del Vechio, przedstawicielka Chorwackiej Izby Gospodarczej i pracownicy Ambasady Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej. BIALYSTOK, 4 marca 2011 r. Mario Dragun, Rzecznik Prasowy

W Bialymstoku 4 marca 2011 roku zostal uroczyscie otwarty Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej, z konsulem honorowym Wojciechem Strzalkowskim na czele. Konsulat otworzyl Sekretarz Stanu, Dyrektor Departamentu do spraw Europy i Ameryki Pólnocnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji, Pan Aleksander Heina; w uroczystosci udzial wzieli równiez Prezydent Miasta Bialystok , przedstawiciel wladz województwa podlaskiego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Republiki Chorwacji Pan Ivan Del Vechio, przedstawicielka Chorwackiej Izby Gospodarczej i pracownicy Ambasady Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Po Krakowie jest to drugi konsulat, który Republika Chorwacji otworzyla w Rzeczypospolitej Polsce. Otwarcie konsulatu oznacza lepsze warunki dla dalszego rozwoju stosunków bilateralnych miedzy Polska i Chorwacja, szczególnie w zakresie gospodarki, turystyki, nauki i kultury. W swoim przemówieniu Dyrektor Heina podkreslil szczególne zwiazki Republiki Chorwacji z Bialymstokiem, gdyz w tym miescie urodzil sie znany chorwacki i polski naukowiec Aleksander Flaker. W podziekowaniu za mianowanie, konsul honorowy Strzalkowski zapowiedzial, iz planuje dzialac na rzecz wzmocnienia stosunków bilateralnych miedzy Republika Chorwacji i Rzeczypospolitej Polskiej, podkreslajac równiez, iz wkrótce zostana ogloszone konkretne projekty zmierzajace do osiagniecia tego celu.

Press releases