Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Predavanje veleposlanika Vucka u Lilleu

Na poziv udruge supruga vojnika koji služe u NATO-vom stožeru u LIlleu (RapidReaction Corps), te u organizaciji hrvatske zajednice u tom gradu, vlp Vucak je 3. travnja održao predavanje u središtu NATO-vog stožera koji se nalazi u Vaubanovoj utvrdi. Pred sedamdesetak slušatelja, vojnika i civila, govorio je o putu Hrvatske u NATO i EU te o odnosima Francuske i RH. Poseban naglasak je stavio na hrvatske prioritete tijekom predsjedanja EU kao i na situaciju u regiji JIE. Nakon predavanja odgovarao je na niz pitanja vezanih uz aktualne europske i svjetske teme, posebno o migracijama. Potom je održan prigodni koktel na kojemu su poslužena hrvatska jela i vina za što se pobrinula vrlo dobro organizirana udruga hrvatske zajednice u Lilleu.

Priopćenja