Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

прощалните срещи посланик Данийела Баришич

В рамките на прощалните срещи посланик Данийела Баришич се срещна с председателя на Народното събрание Цецка Цачева (4 юни) и с президента на Република България Росен Плевнелиев (14 юни). На срещите, които преминаха в изключително приятелска атмосфера, бяха патвърдени добрите отношения между двете страни и стремеж за по-интензивно развитие на икономическото сътрудничество. Посланик Баришич благодари за континуираната подкрепа за Хърватия по време на присъединителните преговори, а от българската страна потвърдиха понататъшната готовност за размяна на опита свързан с използването на европейските фондове. На 14 юни е организиран и прощален прием за представителите на дипломатическия сбор в Република България, за изтъкнатите представители на българския обществен живот и хърватската общност.   

 

? ??????? ?? ?????????? ????? ???????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ???????????? ?? ????????? ???????? ????? ?????? (4 ???) ? ? ?????????? ?? ????????? ???????? ????? ?????????? (14 ???). ?? ???????, ????? ????????? ? ???????????? ?????????? ?????????, ???? ?????????? ??????? ????????? ????? ????? ?????? ? ??????? ?? ??-?????????? ???????? ?? ?????????????? ??????????????. ???????? ??????? ????????? ?? ?????????????? ???????? ?? ???????? ?? ????? ?? ????????????????? ?????????, ? ?? ??????????? ?????? ?????????? ????????????? ????????? ?? ??????? ?? ????? ??????? ? ???????????? ?? ???????????? ???????. ?? 14 ??? ? ??????????? ? ???????? ????? ?? ??????????????? ?? ??????????????? ???? ? ????????? ????????, ?? ??????????? ????????????? ?? ?????????? ????????? ????? ? ??????????? ???????.   

 Press releases