Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministri Roncevic i Lovrin na sastanku SEECP-a u Sofiji

Ministri Roncevic i Lovrin na sastanku SEECP-a u Sofiji 28. travnja 2008. - Ministrica pravosuda Ana Lovrin i ministar unutarnjih poslova Berislav Roncevic sudjelovat ce u utorak i srijedu na godišnjem sastanku ministara pravosuda i unutarnjih poslova Procesa suradnje u jugoistocnoj Europi (SEECP) koji ce se održati u Sofiji, priopcio je u ponedjeljak MUP. Svrha toga sastanka je jacanje kapaciteta pravosudnih i policijskih tijela te poboljšanje suradnje radi ucinkovite borbe protiv kriminala u regiji, a njegovi su domacini ministrica pravosuda Miglena Tahcheva i ministar unutarnjih poslova Rumen Petkov.

Ministri Roncevic i Lovrin na sastanku SEECP-a u Sofiji 28. travnja 2008. - Ministrica pravosuda Ana Lovrin i ministar unutarnjih poslova Berislav Roncevic sudjelovat ce u utorak i srijedu na godišnjem sastanku ministara pravosuda i unutarnjih poslova Procesa suradnje u jugoistocnoj Europi (SEECP) koji ce se održati u Sofiji, priopcio je u ponedjeljak MUP. Svrha toga sastanka je jacanje kapaciteta pravosudnih i policijskih tijela te poboljšanje suradnje radi ucinkovite borbe protiv kriminala u regiji, a njegovi su domacini ministrica pravosuda Miglena Tahcheva i ministar unutarnjih poslova Rumen Petkov. Teme ovogodišnjeg skupa su "Izazovi koji stoje pred policijskom i pravosudnom suradnjom u kaznenim pitanjima", te "Izrucenje i europski nalog za uhicenje", a ministri ce sudjelovati u raspravama o temi uskladivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnim instrumentima Vijeca Europe i Europske unije, te jacanja zakonodavne suradnje u provedbi zahtjeva za izrucenjem i europskog naloga za uhicenje. Hrvatski ministri pravosuda i unutarnjih poslova bili su domacini prošlogodišnjeg sastanka održanog u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske SEECP-om. Hrvatska je postala punopravnom sudionicom SEECP-a u listopadu 2004. godine, a 4. svibnja 2006. godine na sastanku u Solunu preuzela je predsjedanje SEECP-om. Predsjedanje traje godinu dana i rotira se medu državama sudionicama, podsjeca se u priopcenju.

Priopćenja