Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Javni natjecaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 7. lipnja 2016. Javni natjecaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2016. godinu. Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opce i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao što su: izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznacajnijim kulturnim manifestacijama; potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje; nabava knjiga i casopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveucilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladnickoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i casopisa od kulturološkog znacenja; izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveucilišta) te izrada programa i projekata za izvodenje nastave na hrvatskom jeziku; izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za lijecenje, zaštitu i ocuvanje zdravlja; infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prednost u dobivanju financijske potpore i nadalje ce imati veci projekti koji proizvode dugorocnije ucinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, zatim programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranicne suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica. Prijave programa i projekata na prijavnim obrascima s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti iskljucivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom "Za Javni natjecaj". Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natjecaja, zakljucno sa 7. srpnja 2016. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +385 1 6444 692, 6444 681 radnim danom od 10.00 do 14.00 sati ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr. Cjeloviti tekst Javnog natjecaja i pripadajuce obrasce možete preuzeti ovdje: http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/127/objavljen-javni-natjecaj-za-financiranje-kulturnih-obrazovnih-znanstvenih-zdravstvenih-i-ostalih-programa-i-projekata-od-interesa-za-hrvatski-narod-u-bih.

Priopćenja