Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Obavijest o izmjenama Zakona o putnim ispravama

Dana 23. srpnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Sukladno clanku 9. navedenog Zakona, zahtjev za izdavanje putne isprave za malodobno dijete podnose oba roditelja, ukoliko zajednicki ostvaruju roditeljsku skrb. Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave malodobnom djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da ce drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Zahtjev za izdavanje putne isprave za malodobno dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja u sljedecim slucajevima: ako je drugi roditelj umro, ako je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishodenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti. Dokumenti koji su potrebni za podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice su: 2 fotografije za biometrijsku putovnicu dimenzija 3,5 X 4,5 cm, stara putovnica (ukoliko ju podnositelj zahtjeva posjeduje), domovnica ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo s dostavnicom, izvadak iz maticne knjige rodenih (ne stariji od 6 mjeseci ukoliko nije trajni), osobna iskaznica Bosne i Hercegovine, uvjerenje ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu u Bosni i Hercegovini. Napomena: dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje putovnice moraju biti u originalu i jednoj kopiji koju nije potrebno ovjeravati.

Priopćenja