Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Održan seminar „Erasmus+ - programi EU u podrucju obrazovanja“

Sarajevo, 11. rujna 2014. – Imajuci u vidu da Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu ocekuju intenzivne i znacajne aktivnosti u pogledu sudjelovanja u programu Erasmus+, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Direkcija za europske integracije Vijeca ministara Bosne i Hercegovine, uz podršku Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Veleposlanstva Republike Hrvatske u Sarajevu, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske, u Sarajevu, 11. 09. 2014. godine, organiziralo je prezentaciju iskustava Agencije za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske o ucešcu u programu Erasmus+ i mrežama Evropske unije u oblasti obrazovanja. Uvažavajuci cinjenicu da je Republika Hrvatska vec godinama vrlo aktivan korisnik programa Europske unije u oblasti obrazovanja, ali i u obrazovnim mrežama, te da predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske imaju bogato iskustvo, koje je obrazovnoj javnosti u Bosni i Hercegovini neophodno s ciljem pripreme za sudjelovanje u aktivnostima koje nudi Erasmus+ program i obrazovne mreže, svrha prezentacije je bila uspostava suradnje te širenje i prijenos znanja predstavnika Agencije relevantnim ministarstvima, agencijama i institucijama u podrucju obrazovanja, ali i drugim relevantnim ustanovama koje svakako trebaju biti informirane o Programu i mrežama, zbog njihovog buduceg sudjelovanja u procesu izrade projektnih prijedloga, ali i pripreme neophodnih dokumenata. Seminar su otvorili pomocnik ministra civilnih poslova u Sektoru za obrazovanje Adnan Husic, veleposlanik Republike Hrvatske Ivan Del Vechio i direktorica Direkcije za europske integracije Vijeca ministara BiH Nevenka Savic. Na seminaru je sudjelovalo oko 40 predstavnika nadležnih ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, agencija za obrazovanje u BiH, entitetskih zavoda za zapošljavanje, Agencije za statistiku BiH, Tempus (Erasmus+) ureda za BiH, Delegacije Europske unije u BiH te akademske zajednice u BiH. Predavacice na seminaru bile su predstavnice Agencije za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske, Tina šaric, nacelnica Odjela za odnose s javnošcu (ujedno i ravnateljica Agencije u periodu od 2007. do 2013. godine) i Ivana Puljiz, pomocnica ravnatelja za cjeloživotno obrazovanje. Bosna i Hercegovina je u lipnju o.g. pristupila programu Erasmus+, programu Europske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport, koji je usmjeren ka jacanju znanja i vještina te vecoj zaposlenosti europskih gradana, kao i unapredenju i modernizaciji sustava obrazovanja, obuke i mladih.

Priopćenja