Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Održane radionice ""Ekonomska politika EU""

Žepce, Bijeljina – 4. i 5. rujna 2014. - Na programu radionica, koje su 4. i 5. ruja o.g. održane u Žepcu i Bijeljini, našla se tema “Ekonomska politika EU“. Veoma veliki interes i aktivno sudjelovanje polaznika ovih radionica poslali su jasnu poruku da su pitanja vezana uz proces pridruživanje Europskoj uniji u fokusu cijele uprave u Bosni i Hercegovine, bez obzira koliko je neka razina vlasti izravno ukljucena u sam proces. Žepce, kao domacin u Federaciji BiH, ugostilo je opcinske službenike i poduzetnike iz Žepca, Zavidovica i Tešnja, predstavnike Razvojne agencije Žepce (RAŽ) i Tešanjske razvojne agencije (TRA). Radionica u Bijeljini organizirana je u suradnji sa Savezom opcina i gradova Republike Srpske. Interes za pohadanje ove radionice bio je izuzetno velik, a na istoj su sudjelovali i gradonacelnici Bijeljine i Istocnog Sarajeva, te nacelnik opcine Nevesinje. Glavni predavac je bila gospoda Novka Simic, voditeljica Službe za koordinaciju EU aktivnosti u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Gospoda Simic je pored uvodne prezentacije o Europskoj uniji dala iscrpnu sliku o glavnoj temi radionice, ekonomskoj politici EU, te je na kraju govorila o hrvatskim iskustvima u vezi s procesom pregovora. Gospoda Maja Rimac-Bjelobrk, rukovoditeljica Službe za promociju u Direkciji za europske integracije BiH, upoznala je polaznike s trenutnim statusom Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija, s posebnim naglaskom na napredak zemlje u ispunjavanju Ekonomskog kriterija za clanstvo i korištenje EU fondova. Radionica je iskorištena i da se svi polaznici informiraju o mogucnosti korištenja on-line platforme za ucenje putem e-learninga koji pruža Direkcija za europske integracije. Suradnja Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine u podrucju obrazovanja o europskim integracijama ove godine je usredotocena na potporu lokalnoj upravi i samoupravi.

Priopćenja