Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

POSTUPAK IZDAVANJA NOVE HRVATSKE PUTOVNICE U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak u Kraljevini švedskoj. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i gradanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u švedskoj duže od 30 dana radi lijecenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga. Gradanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi iskljucivo osobno. Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik. Ukoliko su roditelji rastavljeni zahtjev podnosi onaj roditelj kojemu je pravomocnom sudskom odlukom dodijeljeno skrbništvo. Ukoliko je o skrbništvu odlucivao inozemni sud, odluka mora biti legalizirana kod nadležnog hrvatskog tijela. Dijete starije od 12 godina mora biti nazocno podnošenju zahtjeva. Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedece: · dvije fotografije velicine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica i bez grimasa na licu), · staru putovnicu, koja ce se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je vec istekao rok valjanosti, odnosno tek pri urucenju nove; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važece vize kako ih fizicki ne bi poništio), · domovnicu (nije obavezna ukoliko staroj putovnici nije istekao rok valjanosti, ali se u svakom slucaju preporuca) · rodni list (obvezan samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slucaju se preporuca; treba sadržavati aktualne podatke) · dokaz o reguliranom boravku u Kraljevini švedskoj (Personbevis izdan od strane Skatteverketa), · valjana švedska identifikacijska isprava (osobna iskaznica, vozacka dozvola ili putovnica), · popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u Veleposlanstvu) · dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godinu – 940 SEK , a za mlade od 21 godinu - 705) SEK. Uplata se može izvršiti u obližnjoj banci na temelju uplatnice koja se dobiva u Veleposlanstvu, odnosno u gotovini za vrijeme konzularnih dana. U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Putovnica se preuzima osobno, te se ne šalje poštom.

Priopćenja