Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Inicijativa za uspostavu suradnje Kamze s Hrvatskom na lokalnoj razini

Na poziv gradonacelnika Kamze, grada u neposrednoj blizini Tirane sa cca. 100.000 stanovnika, veleposlanica Sanja Bujas-Juraga je 7. srpnja 2016. u Gradskom poglavarstvu Kamze razgovarala s gradonacelnikom Xhelalom Mziuem. Veleposlanica se složila s gradonacelnikovom ocjenom o potrebi intenziviranja odnosa na svim podrucjima od zajednickog interesa zbog povijesnog prijateljstva izmedu hrvatskog i albanskog naroda. Za razvijanje suradnje narocito pogodnom vidi lokalnu razini za ucinkovit razvoj suradnje. Takoder smatra neophodnim istražiti i mogucnosti korištenja fondova EU, narocito kroz "Twinning Light", zbog jednostavnije provedbe. Velika važnost pridaje se povezivanju hrvatskih i albanskih gradova pa je jedan od prvih dogovorenih ciljeva detektiranje potencijalnog hrvatskog grada-partnera Kamzi da bi se bratimljenjem olakšalo uzajamno upoznavanje i prepoznavanje potencijala za poslovnu, turisticku, kulturnu i obrazovnu suradnju.

Priopćenja