Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Videokonference mellem EU-ambassadorerne og den danske udenrigsminister i forbindelse med EU2020HR

Torsdag d. 23. april, 2020, blev der på initiativ af den kroatiske ambassador Tina Krce, som en del af EU2020HR-aktiviteterne, afholdt en videokonference mellem EU-ambassadorerne i Kongeriget Danmark og den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod. Udover en rakke EU-relaterede emner, var de vigtigste temaer under videokonferencen i forhold til de danske erfaringer og foranstaltninger der er blevet truffet i forsoget på at afbode krisen forårsaget af spredningen af COVID-19. Udenrigsminister Kofoed takkede ambassador Krce for at have arrangeret videokonferencen og roste derudover samarbejdet mellem EU’s sundhedsministre som et godt eksempel på en koordineret indsats mod COVID-19 på europaisk niveau i disse udfordrende tider.

Press releases