Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Konsular dag i Aarhus den 12. september 2019

Den 12. september 2019 yder Republikken Kroatiens ambassade i Kobenhavn konsular bistand til kroatiske borgere i Aarhus. Den konsulare dag afholdes fra 11.30 til 15.00 på Konsulatet for Republikken Kroatien i Aarhus, som er ledet af den honorare konsul (adresse: Varkmestergade 2, 8000 Aarhus C). Vi inviterer kroatiske statsborgere, som har brug for konsular bistand, til at kontakte ambassaden i Kobenhavn inden den 11. september 2019 - via e-mail: denmark@mvep.hr eller telefonisk: 33 91 90 95.

Press releases