Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Seminar: Kroatisk sprog, dets status og virkning gennem tiderne

Seminar: Kroatisk sprog, dets status og virkning gennem tiderne samt efterfolgende koncert med pianisten Berislav Arlavi i Kobenhavn og Jyllinge I et samarbejde mellem Den Kroatiske Ambassade, Institut for Tvarkulturelle og Regionale Studier ved Humanistisk Fakultet, Kobenhavns Universitet, samt stotte fra Tjenesten for offentligt diplomati under Kroatiens Ministerium for Udenrigs og Europa Anliggender (MVEP), blev der den 14. november 2013 i Kobenhavn afholdt et internationalt videnskabeligt seminar med overskriften Kroatisk sprog, dets status og dets virkning gennem tiderne (Kroatisk, det 24. officielle sprog i EU). Derudover, som en begivenhed i tillag til ovennavnte, og ligeledes som et samarbejde mellem Den Kroatiske Ambassade, Kroatisk Kulturforening i Danmark og Jyllinge Sogn, blev der dagen efter, den 15. november, i Jyllinge afholdt en solo klaver koncert med Berislav Arlavi.

I et samarbejde mellem Den Kroatiske Ambassade, Institut for Tvarkulturelle og Regionale Studier ved Humanistisk Fakultet, Kobenhavns Universitet, samt stotte fra Tjenesten for offentligt diplomati under Kroatiens Ministerium for Udenrigs og Europa Anliggender (MVEP), blev der den 14. november 2013 i Kobenhavn afholdt et internationalt videnskabeligt seminar med overskriften Kroatisk sprog, dets status og dets virkning gennem tiderne (Kroatisk, det 24. officielle sprog i EU). Formålet med dette seminar var at vise det kroatiske sprogs virkning gennem historien fra dets forste spor til nutiden, med sarlig fokus på det kroatiske sprogs udvikling og påvirkning i forskellige statsretslige og personrelevante rammer. Ligeledes var det et mål at vise hvordan forskellige kroatiske retskrivninger er blevet til og hvordan de har varet anvendt - fra renassancen til vore dage. Dette seminar var ligeledes en lejlighed til at diskutere globaliseringsprocessens indvirkning i udviklingsprocessen og anvendelsen af sprogene, isar vedrorende de såkaldte små sprog med prasentation af den danske praksis for beskyttelse af eget sprog og kultur. Med dette seminar, samt med den efterfolgende koncert med den kroatiske pianist Berislav Arlavi, afslutter Den Kroatiske Ambassade en cyklus af diplomatiske aktiviteter, henvendt til offentligheden, med hvilke man i lobet af året har onsket at markere Kroatiens indtraden i EU. De vigtigste foredragsholdere og paneldeltagere ved seminaret var: prof.dr. Mateo Žagar (Det Filosofiske Fakultet, Zagreb Universitet), med emnet Det kroatiske sprogs rodder og udvikling, prof.dr. Aida Vidan (Det sprogligt videnskabelige Fakultet, Harvard Universitet, USA), med emnet Sprog, statslighed, kultur: Kroatisk sprog og identitetssporgsmålet, prof.dr. Krešimir Micanovic (Det Filosofiske Fakultet, Zagreb Universitet), med emnet Det moderne kroatiske sprog, Pontus Lindgren (Det Sproglige videnskabelige Fakultet, Uppsala Universitet, Sverige), med emnet Den Illyriske bevagelses betydning for det nutidige kroatiske sprog, Sabine Kirchmeier-Andersen (Dansk Sprogråd), med emnet Dansk sprog i EU, samt prof. Martin Madsen (Institut for tvarkulturelle og Regionale Studier, Kobenhavn), med emnet Globaliseringen og det kroatiske sprog. Efter afslutning på seminarets officielle arbejdsdel afholdtes en reception med en lille klaverkoncert med den kroatiske pianist Berislav Arlavi som tilhorer mellemgenerationen af kroatiske pianister. Til denne lejlighed opforte han varker af både kroatiske og internationale komponister: Bruno Bjelinski, Franz Liszt, Claude Debussy og Stjepan šulek. Derudover, som en begivenhed i tillag til ovennavnte, og ligeledes som et samarbejde mellem Den Kroatiske Ambassade, Kroatisk Kulturforening i Danmark (www.hkuud.dk) og Jyllinge Sogn, blev der dagen efter, den 15. november, i Jyllinge afholdt en solo klaver koncert med Berislav Arlavi. De fremmodte gaster blev også her tilbudt et glas kroatisk vin og en lille kage.

Press releases