Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Reception og forestilling i anledning af Kroatiens Nationaldag

Reception og forestilling i anledning af Kroatiens Nationaldag I anledning af Republikken Kroatiens Nationaldag og Dagen for de Vabnede styrker, samt Kroatiens indlemmelse i Den Europaiske Union, har Republikken Kroatiens ambassade den 11. juni 2013 i Kobenhavns Museum for dansk design (www.designmuseum.dk) arrangeret en reception og i den forbindelse blev forestillingen Beginning opfort af den kroatiske koreograf Andrea Božic, (www.andreabozic.com) og den tyske tegner, Julie Willms.

Reception og forestilling i anledning af Kroatiens Nationaldag I anledning af Republikken Kroatiens Nationaldag og Dagen for de Vabnede styrker, samt Kroatiens indlemmelse i Den Europaiske Union, har Republikken Kroatiens ambassade den 11. juni 2013 i Kobenhavns Museum for dansk design (www.designmuseum.dk) arrangeret en reception og i den forbindelse blev forestillingen Beginning opfort af den kroatiske koreograf Andrea Božic, (www.andreabozic.com) og den tyske tegner, Julie Willms. Denne forestilling er i virkeligheden en interdisciplinar performance, en kombination af tegning, gang, animeret bevagelse og rituel dans, som forestiller en kommunikation/dialog mellem to personer, Skaberen og det levende vasen, og den indeholder en mangde budskaber og sporgsmål om begyndelsen. Forestillingen og receptionen blev arrangeret som et samarbejde mellem Ambassaden og Museet for dansk design, som stillede gratis lokaler til rådighed til denne lejlighed i Museets flotte sal. Derudover, fik man også hjalp af Kroatiens Diplomatitjenesten, under Udenrigs- og Europa Ministeriet. Til forestillingen og receptionen kom over 150 gaster, reprasentanter for danske statsinstitutioner, udenlandske diplomater og militarereprasentanter, samt reprasentanter for erhvervslivet, kultur- og uddannelsesinstitutioner - samt herboende kroatiske udvandrere. Ved receptionen blev der serveret kroatiske produkter, forst og fremmest kroatiske kvalitetsvine, som nu også fås på det danske marked.

Press releases