Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Besog hos Afdelingen for osteuropaiske studier ved Aarhus Universitet samt overrakkelse af bogdonation fra Ministeriet for videnskab, uddannelse og sport (MZOS)

Besog hos Afdelingen for osteuropaiske studier ved Aarhus Universitet samt overrakkelse af bogdonation fra Ministeriet for videnskab, uddannelse og sport (MZOS) Som led i det regelmassige samarbejde mellem Den Kroatiske Ambassade og Institut for kultur og samfund - afdelingen for osteuropaiske studier i Aarhus, har den midlertidige chargé d'affaires a.i., hr. K. Kedmenec, den 3. september 2012 besogt ovennavnte afdeling og afholdt et mode med professor Christian Axeboe Nielsen, leder af Afdelingen for sydslaviske folkeslags sprog, historie og kultur. Ved samme lejlighed modtes han med de studerende som studerer kroatisk sprog, historie og kultur ved den navnte universitetsafdeling.

Besog hos Afdelingen for osteuropaiske studier ved Aarhus Universitet samt overrakkelse af bogdonation fra Ministeriet for videnskab, uddannelse og sport (MZOS) Som led i det regelmassige samarbejde mellem Den Kroatiske Ambassade og Institut for kultur og samfund - afdelingen for osteuropaiske studier i Aarhus, har den midlertidige chargĂ© d'affaires a.i., hr. K. Kedmenec, den 3. september 2012 besogt ovennavnte afdeling og afholdt et mode med professor Christian Axeboe Nielsen, leder af Afdelingen for sydslaviske folkeslags sprog, historie og kultur. Ved samme lejlighed modtes han med de studerende som studerer kroatisk sprog, historie og kultur ved den navnte universitetsafdeling. Professor Axeboe Nielsen har oplyst om sin afdelings betydning i nutiden. Da man sammenholdt det hidtidige samarbejde mellem Ambassaden og den anforte afdeling, var konklusionen at samarbejdet kunne betegnes som en succes selvom der i de navnte aktiviteter deltager et relativt lille antal personer. I denne forbindelse blev det aftalt at man vil fortsatte falles aktiviteter som kan indgå i undervisningsplanen og programmet, knyttet til undervisning og studier af kroatisk sprog, historie og kultur i Aarhus, foredrag om Marko Marulic's liv og hans vark (i lighed med de aktiviteter, der blev organiseret indenfor de nylig afholdte Marulic Dage i Danmark), samt den kroatiske renaissance og barokmusik. Man benyttede også modet til at overdrage donationen af kroatiske boger til Afdelingen for osteuropaiske studier. Det drejer sig om 38 titler, doneret af MZOS (Ministeriet for videnskab, uddannelse og sport), samt en bogtitel, doneret af Kroatiens Tjeneste for offentligt diplomati (Afdelingen for kultur indenfor MVEP, Ministeriet for udenrigs- og europaiske forhold).

Press releases