Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Udstedelse af ligpas

Udstedelse af ligpas Et ligpas udstedes i forbindelse med transport af en afdods lig, med henblik på begravelse i Republikken Kroatien. Ansogning om udstedelse af et ligpas i Ambassaden kan indgives af den afdodes familiemedlemmer men også af en person som reprasenterer bedemanden, som foretager transporten af liget til Republikken Kroatien. Ansogning Ansogning om udstedelse af et ligpas skal vedlagges folgende dokumenter: - Bevis for statsborgerskabet (afdodes pas) - Dodsattest - Lageerklaring med angivelse af dodsårsagen (udskrift af dodsattest) - Tilladelse til, at en dansk person kan transporteres (ligpas) - Oplysninger om den bedemand som foretager transporten: chaufforens personlige oplysninger pasnummer, nummerpladerne på den anvendte bil. Hvis transporten foregår med fly skal man angive flynummer, luftfartsselskabets navn og lufthavnen, hvor flyet skal lande. - Bevis på at man har sikret et begravelsessted i Republikken Kroatien (dog kun, når der er tale om en udenlandsk statsborger). For transit gennem Republikken Kroatien (hvis begravelsen foretages i et tredje land) behover man ikke ligpas fra Republikken Kroatien men kun fra den stat, hvor begravelsen skal finde sted. Ved transport af en urne med asken (uanset den afdodes statsborgerskab) skal man kun have en erklaring fra krematoriet, som har foretaget kremeringen. Hvis man transporterer ekshumerede rester af en afdod person skal man udover de ovenover anforte oplysninger vedlagge rapport om ekshumationen. Den skal vare udstedt af de ansvarlige myndigheder i Kongeriget Danmark.

Press releases