Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Suradnja sa Institutom za medunarodne odnose Clingendael

Veleposlanica RH Andrea Gustovic – Ercegovac sastala se 6. srpnja sa direktoricom Instituta za medunarodne odnose Clingendael, gdom Monikom Sie Dhian Ho u Haagu. Institut se sastoji od dva dijela: neovisnog istraživackog dijela i Diplomatske akademije. Institut spada medu najuglednije ustanove toga tipa u svijetu. Clingendael je direktno povezan sa nizozemskim ministarstvom vanjskih poslova te obrane, pri cemu služi kao važna savjetodavna institucija vladi i parlamentu. Njihovi strucnjaci oblikuju buduce smjernice nizozemske vanjske politike, sigurnosti te europskih politika. Sastanak je obuhvatio teme poput obilježavanja 25-te obljetnice uspostave diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske, pozicioniranja unutar EU, moguce vanjske politike buduce nizozemske vlade i dr.

Priopćenja