Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Veleposlanica posjetila Centar izvrsnosti institucije za civilno - vojnu suradnju

Dana 12. lipnja veleposlanica RH u Kraljevini Nizozemskoj Andrea Gustovic - Ercegovac posjetila je NATO akreditiran Centar izvrsnosti institucije za civilno – vojnu suradnju (Civil MIlitary Cooperation Center of Excelence CIMIC – COE). Tom prilikom održala je sastanak s direktorom ustanove pukovnikom W. Paulikom (DE) i njegovim zamjenikom pukovnikom J. Wagnerom (NL) te T. Engelom, voditeljem projekta organizacije proslave desete godišnjice osnivanja ove institucije. Predstavnici CIMIC- COE predstavili su glavne karakteristike organizacije koja je spona izmedu civilnog i vojnog segmenta operacija te se jer razgovaralo kako o dosadašnjem radu centra, tako i o sigurnosnoj situaciji u JIE.

Priopćenja