Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mvep Kovac o prioritetima hrvatske Vlade tijekom nizozemskog predsjedanja EU

Ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovac sudjelovao je 10. ožujka 2016. zajednickoj sjednici Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske integracije Hrvatskog sabora, u okviru koje je predstavio prioritete hrvatske Vlade u djelovanju u institucijama EU tijekom nizozemskog predsjedanja Europskom unijom. Iznio je takoder stajališta hrvatske Vlade na predstojecim sastancima Vijeca za vanjske poslove i Vijeca za opce poslove Europske unije. To je prvi put otkad je Hrvatska clanica Europske unije da je jedan hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova tako postupio, a sukladno nedavnoj najavi ministra Kovaca u Hrvatskom saboru. Kao opci cilj ministar Kovac istaknuo je daljnje jacanje uloge RH u okviru europske suradnje, a posebice u odnosu na zemlje jugoistocne i srednje Europe (""vezano uz podrucje JIE, želimo biti prepoznatljivo vidljivi""). Predstavljajuci kljucna podrucja prioriteta, ministar Kovac uvodno je istaknuo daljnje provodenje mjera koje pridonose gospodarskom rastu, stvaranju radnih mjesta i konkurentnosti te razvoj podrucja slobode, sigurnosti i pravde, s posebnim naglaskom na postizanje europskog odgovora na izbjeglicko-migracijsku krizu, ali i pripreme za pristupanje RH Schengenskom podrucju. Kao daljnja prioritetna podrucja ministar Kovac izdvojio je nastavak sudjelovanja u klimatskoj i energetskoj politici EU, te doprinos daljnjem razvoju Zajednicke vanjske i sigurnosne politike EU. U svom izlaganju ministar Kovac posebice je izdvojio važnost nastavka procesa proširenja EU te daljnje stabilizacije i napretka zemalja susjedstva (""s posebnim naglaskom na BiH"") te izrazio podršku RH inicijativama koje ce omoguciti bolje funkcioniranje EU u vidu poboljšanja zakonodavnog procesa te izbjegavanja pretjerane regulacije.

Priopćenja