Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 25. ožujka 2019. Odluku o raspisivanju izbora za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori na birackim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat ce se u nedjelju 26. svibnja 2019. od 07.00 do 19.00 sati. Biraci mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar biraca u nadležnom uredu prema mjestu svog prebivališta. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru biraca istjece u srijedu 15. svibnja 2019. Na podrucju Kraljevine Belgije glasovanje ce biti moguce u: VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, AVENUE LOUISE 425, 1050 BRUXELLES Za birace s prebivalištem u RH koji ce se na dan izbora zateci u inozemstvu provodi se postupak PRETHODNE REGISTRACIJE biraca, dok se za birace koji nemaju prebivalište u RH, radi glasovanja u inozemstvu ili RH, provodi postupak AKTIVNE REGISTRACIJE biraca. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/14894 dostupni su svi predvideni obrasci zahtjeva. I. BIRACI S PREBIVALIšTEM U RH Biraci s prebivalištem u RH koji žele glasovati u Veleposlanstvu RH u Bruxellesu trebaju vlastorucno potpisani zahtjev za prethodnu registraciju, uz presliku osobne iskaznice ili drugog valjanog identifikacijskog dokumenta, dostaviti poštom, e-mailom ili putem faksa u Veleposlanstvo RH u Bruxellesu, na adresi Avenue Louise 425,1050 Bruxelles, ili osobno uruciti zahtjev Konzularnom uredu Veleposlanstva RH u Bruxellesu, na adresi Avenue Louise 437, 1050 Bruxelles, tijekom radnog vremena sa strankama, zakljucno sa srijedom 15. svibnja 2019. Biraci s prebivalištem u RH mogu u nadležnom uredu prema mjestu prebivališta, u kojem su upisani u registar biraca, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navodenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnog predstavništva RH na kojem ce se zateci na dan izbora, a temeljem koje ce moci glasovati na bilo kojem birackom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. II. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U RH Biraci bez prebivališta u RH kojima je izdana hrvatska osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan RH ne moraju se aktivno registrirati, vec ce, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u RH gdje ce boraviti na dan održavanja izbora, podnijet ce zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. Biraci koji nemaju prebivalište u RH i koji nemaju hrvatsku osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan RH, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u RH moraju se aktivno registrirati. Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu i aktivnu registraciju istjece u srijedu 15.05.2019. ADRESE ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU: · VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U BRUXELLESU, AVENUE LOUISE 425, 1050 BRUXELLES e-mail: crobrux@mvep.hr ; fax: 02 512 03 38; tel: 02 639 20 36 · KONZULARNI URED VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U BRUXELLESU, AVENUE LOUISE 437, 1050 BRUXELLES Uredovno vrijeme sa strankama: • ponedjeljak, cetvrtak 10,00 - 13,00 • utorak, srijeda 10:00 – 12:00 i 14:00 – 16:00 tel: 02 627 02 10, 02 627 02 11 fax: 02 646 28 16, 02 627 02 17 e- Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Gradani. Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom u gore navedenom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda prema mjestu prebivališta. Skrece se pozornost biracima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važece osobne iskaznice ulaze u popis biraca i nalazit ce se na izvacima iz popisa biraca koji ce biti dostavljeni na biracka mjesta. Obrasce potrebne za registraciju moguce je preuzeti kako slijedi: - za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja