Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sastanci na kojima je RH sudjelovala tijekom belgijskog predsjedanja Europskom unijom

Sastanci na kojima je RH sudjelovala tijekom belgijskog predsjedanja Europskom unijom.

Ghent, od 11.–13. srpnja 2010. održan je neformalni sastanak ministara okoliša, RH je predstavljao Nikola Ružinski, državni tajnik Ministarstva za zaštitu okoliša i Vinko Mladineo, direktor Fonda za zaštitu okoliša. Tema sastanka je bila „Sustainable materials management“ Bruxelles, od 13.–14. srpnja 2010. održan neformalni sastanak ministara EU za pravosude i unutarnje poslove na kojem su sudjelovali predstavnici MUP-a dt Ivica Buconjic i ravnatelj Filip Dragovic. Bruxelles, od 15.–16. srpnja 2010. održan neformalni sastanak ministara pravosuda i unutarnjih poslova na kojem je sudjelovao hrvatski ministar pravosuda, Dražen Bošnjakovic. Glavne teme sastanka: lansiranje portala e-Justice, ulogu Eurojusta, zajednicke istrage i pravni procesi na europskoj razini, prevenciju kriminala i uspostavu zajednickog europskog sustava azila do 2012.g. Bruxelles, od 6.-7. rujna 2010. održan je neformalni sastanak ministara gospodarstva (energetike) na kojem je sudjelovao hrvatski ministar gospodarstva, ?uro Popijac i državna tajnica Nataša Vujec. Tema sastanka bila je „Fuelling a Secure, Low – Carbon and Affordable Energy Future for Europe“, La Hulpe, od 9.-10. rujna 2010., održan neformalni sastanak ministara zdravstva na kojem su sudjelovali dt Zvonimir Golem i Marija Pederin. Sastanak na temu: „Investing in Europ's health workforce of tomorrow“ raspravljao je temu inovacije i solidarnosti u zdravstvu, što ce biti osnova europske politike u podrucju zdravstva u sljedecem desetljecu. Bruxellesu, od 10-11 rujna 2010. održan je GYMNICH, neformalni sastanak ministara vanjskih poslova, na kojem je sudjelovao hrvatski mvp, Gordan Jandrokovic. Ministar Jandrokovic je tijekom sastanka posebno naglasio kako je ovo jedan od posljednjih GYMNICH-a na kojem je RH prisutna kao zemlja kandidatkinja, s obzirom da su pregovori s EU-om u završnoj fazi. Bruxellesu, od 20.-21. rujna 2010. u belgijskom Parlamentu održan sastanak predsjednika Odbora za financije zemalja clanica EU i kandidatkinja na kojem je sudjelovao Goran Maric, predsjednik Odbora za financije Hrvatskoga sabora. La Hulpe, od 19-21. rujna 2010. održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede na kojem je sudjelovao ministar Petar Cobankovic. Tema sastanka je bila „ „The European Agriculture: choosing today for a strong CAP tomorrow“. Bruxellesu, od 30. rujna do 1. listopada organiziran High Level Meeting on Local Governance – „Efficiency and good governance“, na kojem je sudjelovala gda. Miroslava-Nina Miškovic, nacelnica Odjela za medunarodnu suradnju u Ministarstvu Uprave. Tema konferencija bila je utjecaj Lisabonskoga ugovora na efikasnost državne uprave te primjena europskih politika u vremenu financijske krize u radu lokalne i regionalne uprave. U Flamanskom je parlamentu, 3. i 4. listopada 2010., organizirana meduparlamentarna konferencija predsjednika Odbora za zaštitu okoliša zemalja EU i država kandidata pod nazivom „Towards a EU policy on sustainable materials management“, RH je predstavljala saborska zastupnica Marijana Petir, predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora. U Valonskom je parlamentu, od 17. – 19. listopada 2010. održana meduparlamentarna konferencija predsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu zemalja EU i država kandidatkinja na kojoj je sudjelovao Miljenko Doric, potpredsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. Centralni dio konferencije bio je vezan na dvije glavne teme: vrednovanje postignuca znanstvenih istraživaca te odnos izmedu znanstvenih i strucnih istraživaca. Bruxelles, od 17.-19. listopada 2010. održan COFAC, meduparlamentarni sastanak predsjednika Odbora vanjskih poslova država EU i država kandidatkinja na kojoj je sudjelovao Frano Matušic, predsjednik Odbora za vanjske odnose Hrvatskog sabora. Bruxelles, od 24.-26. listopada 2010. održan COSAC, meduparlamentarni sastanak predsjednika Odbora za EU država clanica EU i država kandidatkinja. RH su predstavljali g. Neven Mimica, potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Odbora za EU te clanice Odbora Marija Pejcinovic Buric i Tanja Vrbat. Teme sastanka bile su: održivi razvoj i program EU 2020, kontrola EU sigurnosti i obrambena politika i uloga COSAC nakon stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora. Na COSAC su, izmedu ostalih, govornici bili Jose Manuel Barroso i Herman Van Rompuy. Brugge, od 26.-27. listopada 2010. održan Aviation Summit na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Jure šaric, direktor Uprave za zracni promet i Dinko Stanicic, nacelnik Odjela za medunarodnu suradnju Tema Summita bila je održivost konkurentnosti EU avio industrije u odnosu na avio industriju država izvan EU, opcenita analiza opremljenosti europskih aerodroma, strucnost osoblja, te opcenito konkurentnost nacionalnih avionskih kompanija u odnosu na privatne niskotarifne kompanije. Bruxelles, 23. i 24. studenoga održan EU-Western Balkans Ministerial Forum on Justice and Home Affairs, na kojem su sudjelovali predstavnici MUP: dt Ivica Buconjic, ravnatelj Filip Dragovic, gda. Ivana šunjic, nacelnica i Ministarstva pravosuda: dt Damir Kontrec i nacelnica Gordana Dempšer. Tema Foruma je bila suradnja zemalja Zapadnoga Balkana s EU u podrucju pravosuda i zaštite ljudskih prava. s naglaskom na intenzivniju suradnju u buducnosti. Teme unutar Foruma su bile: jacanje suradnje Europola s Frontexom, liberalizacija viznog režima, borba protiv trgovine ljudima, borba protiv organiziranog kriminala i korupcije te jacanje neovisnosti sudske vlasti u državama Zapadnoga Balkana. Liege, 22. i 23. studenoga 2010. održan neformalni sastanak ministara financija pod nazivom „Kohezijska politika“, na kojem su sudjelovali dt Ivana Maletic, dt Karlo Gjurašic i zdt Nataša Mikuš Žigman. Tema sastanka bila je doprinose kohezijske politike strategiji Europa 2020 kroz ocuvanje stabilnosti i jacanje efikasnosti. Ministri su dali svoj pogled na temu, iz kuta nacionalnih politika koji se onda sagledavao u kontekstu europske kohezijske politike, s obzirom da se prijedlozi EK za završetak Strategije ocekuju u prosincu. Na sastanku se komentirao i V. Izvještaj o ekonomskoj i socijalnoj koheziji . Spa, od 1.-3. prosinca 2010. održan Water and Marine Director's meeting na kojem su sudjelovale: Marijana Mance Kowalsky, direktorica Uprave za medunarodnu suradnju iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva i gda Drmic, ravnateljica Uprave vodne politike i medunarodnih projekata u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Brugge, 6. i 7. prosinca 2010. održan neformalni sastanak ministara obrazovanja na kojem je sudjelovao ministar Radovan Fuchs, iz MZOš-a: dt Ivana Mrkonjic i ravnateljica Ivana Puljiz, a iz Agencije za strukovno školstvo: ravnatelj Ivan šutalo i Jelena Letica, . Tema konferencije je bila suradnja država clanica EU-a i u podrucju strukovng obrazovanja. Na marginama konferencije, ministar Radovan Fuchs je s povjerenicom EK, Androullom Vassiliou potpisao MoU on the participation of the Republic of Croatia in the Youth in Action programme and in the action programme in the field of lifelong learning (2007.-2013.) Sastanak ministara obrazovanja bio je i posljednji sastanak tijekom belgijskoga predsjedanja EU.

Priopćenja