Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

''City visions''

U belgijskom gradu Mechelenu, od 21. ožujka do 21. lipnja, organizira se festival 'City visions', u sklopu kojeg se održava izložba pod nazivom 'Sve cvrsto isparava u zrak'. Na izložbi je predstavljeno 100 medunarodnih umjetnika, a medu njima i Dimitrije Bašicevic Mangelos te Ivan Kožaric. http://www.stadsvisioenen.be

U belgijskom gradu Mechelenu, od 21. ožujka do 21. lipnja, organizira se festival 'City visions', u sklopu kojeg se održava izložba pod nazivom 'Sve cvrsto isparava u zrak'. Na izložbi je predstavljeno 100 medunarodnih umjetnika, a medu njima i Dimitrije Bašicevic Mangelos te Ivan Kožaric. http://www.stadsvisioenen.be

Priopćenja