Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Nastup Katarine Livljanic u flamanskom Kaaiteatru u Bruxellesu 16. studenog

U flamanskom Kaaiteatru u Bruxellesu (adresa: Akenkaai 2, 1000 Brussel) nastupit ce 16. studenog 2005. u 20h30 skupina za srednjovjekovnu glazbu Dialogos, pod ravnanjem Katarine Livljanic.

U flamanskom Kaaiteatru u Bruxellesu (adresa: Akenkaai 2, 1000 Brussel) nastupit ce 16. studenog 2005. u 20h30 skupina za srednjovjekovnu glazbu Dialogos, pod ravnanjem Katarine Livljanic. Nastupit ce s performanceom Tundalova vizija, nekom vrstom prethodnice Danteove Božanske komedije u kojoj se prikazuje duša viteza Tundalea na razmedi izmedu raja i pakla. Tekst Tundalove vizije koji je napisao irski redovnik Markus u 12. stoljecu preveden je na brojne jezike. Postoje tako i dva hrvatska prijevoda, od kojih je onaj iz zbirke Vartal , posvecene jednom benediktinskom samostanu na dalmatinskoj obali, poslužio kao osnova na kojoj je Katarina Livljanic s ansamblom Dialogos izgradila svoju glazbeno-scensku viziju. Scenski prikaz režirala je Sandra Hržic, uz umjetnicku asistenciju Yoshia Oide. Tondalova vizija u interpretaciji Katarine Livljanic savršeno korespondira i s našim vremenom i razlicitim prostorima današnjice, u cemu leži i kljuc komunikativnosti i uspješnosti projekata ansambla Dialogos. Ansambl Dialogos, uz Katarinu Livljanic, cine Siri Johansen, Christine Laveder, Aino Lund Lavoipierre, Lucia Nigohossian, Cornelia Schmid, Sandrah Silvio i Aurore Tillac.

Priopćenja