Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Neformalni sastanak ministara EU za regionalnu politiku i prostorno integriranje

Neformalni sastanak ministara EU za regionalnu politiku i prostorno integriranje održan se 20. i 21. svibnja u Luksemburgu.

Neformalni sastanak ministara EU za regionalnu politiku i prostorno integriranje održan se 20. i 21. svibnja u Luksemburgu Prvi dio sastanka odnosio se na regionalnu politiku i upravljanje strukturalnim fondovima, a domacini prvog dijela su bili luxembourški ministar gospodarstva Jeannot Krecke i povjerenici EK Danuta Hubner i Vladimir Špidla. EK je u srpnju 2004.g. predstavila prijedloge upravljanja strukturalnim fondovima za razdoblje od 2007. do 2013.g. te su u tom kontekstu ministri razgovarali o strategiji razvoja odnosno regionalnoj politici i zapošljavanju. a temeljem novog dokumenta EK kojeg su predstavili povjerenici Hubner i Špidla. Dokument je u raspravi dobio široku podršku jer na odgovarajuci nacin uvažava postojeci neujednaceni razvoj pojedinih dijelova zajednice i predstavlja okvir koji ostavlja dovoljno prostora nacionalnim vladama u definiranju vlastitih prioriteta prema svojim regionalnim posebnostima, a sukladno principu supsidijarnosti. Takoder se tražilo proširenje nadležnosti fondova na što više podrucja socijalne politike neogranicavajuci se samo na otvaranje novih radnih mjesta i razvoj ljudskih resursa kako bi se postigli što bolji ucinci gospodarske, socijalne i prostorne integracije zajednice. Drugi dio sastanka odnosio se na prostorno integriranju EU i prostorni doprinos strategiji razvoja i ostvarenju lisabonskih ciljeva. Domacini ovog dijela sastanka su bili luxembourški ministar unutarnjih poslova Jean-Marie Halsdorf nadležan za lokalnu upravu i upravljanje prostorom i povjerenica Hubner. Sukladno zakljuccima nizozemskog predsjedništva iz studenoga 2004. ministri su se suglasili da ce zajedno s EK i EP do njemackog predsjedništva 2007.g. izraditi izvješce koje ce definirati jasnu politiku i prioritete prostornog integriranja s naglascima na neujednacenost prostornog razvoja EU i posebnosti razvojnih uvjeta u pojedinim podrucjima. Dogovoren je i raspored glavnih aktivnosti do njemackog predsjedanja. Hrvatsko izaslanstvo sudjelovalo je u oba dijela programa kao i u neformalnim programima tijekom kojih su uspostavljeni brojni kontakti s luxembourškim domacinima i predstavnicima ostalih clanica. Izražena je spremnost nizozemske ministrice Sybille Dekker za pružanje tehnicke pomoci RH u pitanju prostornog integriranja i nacelna spremnost povjerenika EK Vladimira Špidle za posjet Hrvatskoj. U izlaganju hrvatskog izaslanstva naglašena je sukladnost prioriteta hrvatske regionalne i prostorne politike s ciljevima regionalne i prostorne politike EU. U izlaganju su detaljnije prikazane aktivnosti u podrucju izgradnje prometne infrastrukture, zaštite okoliša i povecanja iskoristivosti energetskih kapaciteta, kojima se RH umrežava u regionalne i europske sustave te potice razvoj pretpostavki za strana ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta.

Priopćenja