Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministri Škare-Ožbolt i Mlinaric sudjelovali na neformalnom sastanku EU ministara za pitanja pravosuda i unutarnjih poslova od 27. do 29. sijecnja u Luksemburgu

Ministrica pravosuda Vesna Škare-Ožbolt i ministar unutarnjih poslova Marijan Mlinaric sudjelovali su na neformalnom sastanku EU ministara za pitanja pravosuda i unutarnjih poslova koji je održan od 27. do 29. sijecnja u Luksemburgu te održali nekolicinu bilateralnih susreta.

Ministrica pravosuda Vesna Škare-Ožbolt i ministar unutarnjih poslova Marijan Mlinaric sudjelovali su na neformalnom sastanku EU ministara za pitanja pravosuda i unutarnjih poslova koji je održan od 27. do 29. sijecnja u Luksemburgu te održali nekolicinu bilateralnih susreta. Ministri Škare Ožbolt i Mlinaric sastali su se na pocetku neformalnog sastanka EU sa svojim luksemburškim domacinima, Lucom Friedenom nadležnim za pitanja pravosuda i unutarnjih poslova i Nicolasom Schmitom, ministrom u Ministarstvu vanjskih poslova i useljeništva koje je nadležno za pitanja migracija i kontrolu granica. Luksemburški domacini upoznali su hrvatske kolege s planovima tijekom luksemburškog predsjedavanja Europskom unijom koji se odnose na Republiku Hrvatsku, posebno na podrucjima pravosuda i unutarnjih poslova. Predvideno je niz aktivnosti, izmedu ostalog održavanje raznih seminari po pitanjima azila, migracija, policijske suradnje i suradnje na podrucju kriminalistike. Ministri Frieden i Schmis su pojedinacno obrazlagali važnost rješavanja otvorenog pitanja suradnje s ICTY-em kako bi Hrvatska mogla zapoceti s pregovorima 17. ožujka kako je planirano. Ministrica Škare-Ožbolt i ministar Mlinaric su detaljno elaborirali dosadašnje napore, poduzete mjere, aktivnosti i ukupnu suradnji s ICTY-em te su naglasili otvorenost za suradnju s drugim clanicama u rješavanju zadnjeg preostalog neriješenog slucaja. Takoder su naglasili da zbog toga cesto odvlaci pozornost s drugih važnih rezultata koje je Republika Hrvatska postigla u reformama pravosuda, unutarnjih poslova i ukupnih društvenog sustava. Ministrica Škare-Ožbolt i ministar Mlinaric su takoder održali bilateralne sastanke s madarskim i slovenskim kolegama te s Francom Frattinijem, povjerenikom Europske komisije za pravosude i unutarnje poslove.

Priopćenja