Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Vstup obcanov Slovenskej republiky do Chorvátskej republiky

Vláda Chorvátskej republiky na svojom zasadnutí 28. mája 2020 rozhodla, že epidemiologická situácia krajiny je uspokojivá, co viedlo k prijatiu nových opatrení na normalizáciu života. Vláda ohlásila zmenu rozhodnutia o docasnom zákaze prekrocenia hranice pre obcanov clenských štátov EÚ, konkrétne Slovinska, Madarska, Rakúska, Ceskej republiky, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Polska a Nemecka. Obcania uvedených krajín nebudú musiet pri vstupe do Chorvátska preukázat dôvod vstupu. Vstup bude umožnený za rovnakých podmienok ako pred zaciatkom objavenia sa nákazy COVID-19, ale nadalej pod epidemiologickou kontrolou. Pri vstupe sa zaregistrujú údaje o mieste pobytu, císlo mobilného telefónu a e-mailová adresa pre prípadnú potrebu kontaktovania z epidemiologických dôvodov. Aby sa znížilo pretaženie na hranicných prechodoch a skrátila sa cakacia doba, odporúca sa, aby cudzí štátni príslušníci odovzdali svoje údaje vopred vyplnením formulára - oznámenie o vstupe, uverejneného na webovej stránke https://entercroatia.mup.hr Údaje zozbierané prostredníctvom tejto stránky sa pri skenovaní cestovného dokladu nacítajú do centrálneho informacného systému pre správu štátnych hraníc a na hranicnom priechode nebude potrebné zastavovanie. Zahranicní obcania dostanú na svoj e-mail potvrdenie o prijatom oznámení a všetky potrebné informácie a odporúcania Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia. Tí obcania, ktorí tak neurobia, registráciu sú povinní vykonat na hranici. Od 21. mája 2020 tí zahranicní obcania, ktorí majú v úmysle vstúpit do Chorvátskej republiky, ako aj chorvátski obcania, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt v Chorvátskej republike, nájdu odpovede na všetky otázky týkajúce sa vstupu do Chorvátskej republiky na jednom mieste. Vzhladom na platné obmedzenia v dôsledku potlácania šírenia nákazy COVID-19 a s cielom rýchlejšie získat relevantné informácie sa casto kladené otázky a odpovede týkajúce sa podmienok vstupu do Chorvátskej republiky uverejnujú na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211 Ak nenájdu odpoved na podmienky vstupu do Chorvátskej republiky medzi odpovedami na najcastejšie otázky, k dispozícii je online formulár prostredníctvom ktorého môžu obcania položit otázku, aby získali konkrétnu odpoved na možnost vstupu do Chorvátskej republiky. Uvedená stránka a online formulár sú v súcasnosti k dispozícii v chorvátcine, anglictine a nemcine a je plánované rozšírenie na dalšie jazyky. Kontaktná e-mailová adresa je: uzg.covid@mup.hr

Pages