Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sastanak Vijeca za unutarnje poslove (JHA Justice)

Ministar pravosuda Republike Hrvatske Dražen Bošnjakovic sudjelovao je 8. ožujka 2019. godine na sastanku Vijeca za unutarnje poslove (JHA Justice). Na sastanku su ministri usvojili opci pristup o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeca o utvrdivanju uskladenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe pribavljanja dokaza u kaznenim postupcima. Ovaj je Prijedlog usmjeren na povecanje ucinkovitosti pružanja uzajamne pravne pomoci, poboljšanje suradnje izmedu tijela država clanica i pružatelja usluga sa sjedištem u državama izvan Europske unije, te se njime predlažu rješenja u svrhu pravilnog utvrdivanja nadležnosti u kibernetickom prostoru. Takoder, ocekuje se da ce usvajanje ovog Prijedloga doprinijeti ubrzanju postupka osiguravanja i pribavljanja elektronickih dokaza koje pohranjuju i/ili drže pružatelji usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi. Ministri su razmijenili mišljenja o Preporuci za odluku Vijeca o odobravanju sudjelovanja u pregovorima o Drugom dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeca Europe o kibernetickom kriminalu, kao i o Preporuci za odluku Vijeca o odobravanju otvaranja pregovora s ciljem sklapanja sporazuma izmedu EU-a i SAD-a o prekogranicnom pristupu e-dokazima radi pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Drugim dodatnim protokolom cilj je osigurati ucinkovitiji i pojednostavnjen režim uzajamne pravne pomoci te omoguciti izravnu suradnju s pružateljima usluga u drugim državama strankama Konvencije te proširiti pretrage preko granica. S druge strane, svrha sklapanja Sporazuma izmedu EU-a i SAD-a je uvodenje zajednickih pravila kako bi se riješilo specificno pravno pitanje pristupa podacima o sadržaju i podacima koji se ne odnose na sadržaj koje cuvaju pružatelji u Europskoj uniji ili Sjedinjenim Americkim Državama. Ovom bi se inicijativom, u kontekstu medunarodnog sporazuma, dopunili prijedlozi EU-a o elektronickim dokazima, i to otklanjanjem sukoba zakona, posebno u vezi s podacima o sadržaju i ubrzanjem pristupa elektronickim dokazima. Nadalje, ministri su primili na znanje izvješce o napretku vezanu uz raspravu o prijedlogu Direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povredu prava Unije, dok ih je Europska komisija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima vezanima uz osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”). Zakljucno, na radnom rucku ministri su proveli raspravu o korištenju umjetne inteligencije u pravosudnim sustavima, ulozi koju bi pravosude trebalo imati u oblikovanju i provedbi nacionalnih strategija vezanih uz umjetnu inteligenciju, kao i o alatima i prakticnim rješenjima za primjenu umjetne inteligencije u podrucju pravosuda.

Priopćenja