Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministar Pavic na sastanku Vijeca za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošacka pitanja

Mr.sc. Marko Pavic, ministar rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske, sudjelovao je na sastanku Vijeca za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošacka pitanja (EPSCO - Social). Ministri rada i socijalne politike raspravljali su o buducnosti socijalne Europe nakon 2020., o promociji jednakih mogucnosti na tržištu rada za žene i muškarce te o smanjivanju razlika u placama žena i muškaraca. Usvojio se paket dokumenata vezanih za ciklus Europskog semestra i preporuke o Europskom okviru za kvalitetno i ucinkovito naukovanje. Europska komisija predstavila je i novi Paket socijalne pravednosti, koji je objavljen 13. ožujka 2018.

Priopćenja