Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministrica Pusic na sastanku Vijeca za opce poslove (GAC) 17.12.

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica Vesna Pusic sudjelovat ce na sastanku Vijeca za opce poslove (GAC) u Bruxellesu. Ministri ce razgovarati o prijedlogu zakljucaka nadolazeceg Europskog vijeca 19.-20. prosinca (o temama Europskog vijeca na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf, str. 7.). Takoder, na osnovu izvještaja o napretku iz listopada 2013., raspravljat ce se o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja, o cemu se ocekuju i zakljucci sa sastanka. Ocekuje se i usvajanje pregovarackog okvira sa Srbijom te usvajanje zakljucaka o reviziji EEAS-a, koju je visoka predstavnica Ashton predstavila u rujnu o.g. Više o strategiji proširenja na: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf

Priopćenja