Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Dogovorena 6. sjednica Meduvladinog mješovitog odbora (MMO)

U cetvrtak, 30.sijecnja 2014., predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Daria Krsticevic i supredsjedateljica hrvatskog dijela meduvladinog Mješovitog odbora za provedbu Sporazuma zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Srbiji i srpske manjine u Republici Hrvatskoj, u sklopu dvodnevnog službenog boravka u Beogradu, sastala se s dr. sc. Suzanom Paunovic, direktoricom Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije i supredsjedateljicom srpskog dijela Mješovitog odbora. Na sastanku je dogovoreno da se slijedeca sjednica Mješovitog odbora održi krajem ožujka ove godine u Hrvatskoj, a da se do sjednice intenziviraju kontakti dvaju strana na pripremi zapisnika u kome ce se sagledati što je ucinjeno i što još treba uciniti u cilju daljeg unapredenja položaja dvaju manjina. Prvi sastanak supredsjedateljica održan je u srpnju 2013. godine i na njemu je dogovoreno da dvije strane pojacaju napore i poduzmu mjere da se do slijedece sjednice Odbora postignu konkretni rezultati u realizaciji preporuka danih dvjema državama u cilju unapredenja položaja hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj.

Priopćenja