Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Izmjene i dopune Odluke o zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 9. svibnja 2020. godine Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko granicnih prijelaza Republike Hrvatske (NN 48/2020): https://mvep.gov.hr/hr/mediji/priopcenja/odluka-o-izmjenama-i-dopuni-odluke-o-zabrani-prelaska-preko-granicnih-prijelaza-republike-hrvatske,32838.html U ovom smislu, prenosimo preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prelazak granice za hrvatske i strane državljane: Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko granicnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 32/20 i 48/20), te Odlukom o izmjenama i dopuni iste odluke od 9. svibnja 2020. omogucuje se: Hrvatskim državljanima ulazak u Republiku Hrvatsku i odlazak u inozemstvo. Povratak u maticne države gradanima država clanica Europske unije odnosno države clanice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom podrucju kao i clanovima njihovih obitelji, te državljanima trecih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeca 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trecih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugorocne vize, te ulazak u Republiku Hrvatsku pod posebnim uvjetima. U istoj odluci propisani su i izuzeci od primjene gornjih odredbi, a isti su za: zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživace i suradnike, strucnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko lijecenje prekogranicne radnike prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje medunarodnih organizacija i medunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija putnike u tranzitu te za: osobe koje imaju poslovni razlog ili kod kojih postoji koji drugi gospodarski interes osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog) Ulazak u Republiku Hrvatsku za hrvatske državljane. Za hrvatske državljane iz clanka II. Odluke ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana, vec im se prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku od strane granicne policije urucuje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju opce i posebne preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima se preporucuje da cim više ogranice kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje kuce obavljaju samo najnužnije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. Navedeno vrijedi i za strane državljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u Republiku Hrvatsku. Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane. Ako strani državljanin ima namjeru prijeci državnu granicu mora zadovoljiti jedan od sljedecih uvjeta: posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj ili plovila (moguce i nositelj leasinga), ili dolazi na sprovod u Republiku Hrvatsku (posjeduje odgovarajucu dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim državljanima omogucuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj ce boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, kontakt broj telefona i vrijeme boravka - kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske. Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u Republiku Hrvatsku, ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj ce boraviti te kontakt broj telefona i vrijeme boravka - kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske. Svi ostali strani državljani koje imaju neki poslovni razlog, kojeg se u ovome casu ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajucu dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru prelaska državne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na uzg.covid@mup.hr te ce im se u najkracem roku odgovoriti na taj zahtjev. Preporuka ne kretanja na put. Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili simptome akutne respiratorne infekcije trebaju odgoditi svoj dolazak u Republiku Hrvatsku. Ako je tjelesna temperatura osobe izmjerena u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeca bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva) preporucuje se da osobe ne krene na put. Ulazak u Republiku Hrvatsku za osobe koje imaju znakove bolesti. Ako pri ulasku u Republiku Hrvatsku osoba ima znakove bolesti, granicna policija ce obavijestiti granicnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog inspektora Podrucnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata. Takvim osobama preporucuje se da ne ulaze u Republiku Hrvatsku, a ako iz neodgodivih razloga ipak moraju prijeci državnu granicu upucuju se najkracim putem u nadležnu zdravstvenu ustanovu na testiranje i lijecenje odnosno, upucuju se na testiranje i u izolaciju. Pojava simptoma bolesti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj. Ako osobe prijedu državnu granicu i po ulasku u Republiku Hrvatsku razviju simptome bolesti ostaju u svom smještaju i javljaju se telefonom domacinu, tj. organizatoru njihova dolaska koji obavještava epidemiologa u pripravnosti ili nadležnog lijecnika primarne zdravstvene zaštite. Izvan radnog vremena nadležnog lijecnika primarne zdravstvene zaštite, domacin strane (službene) osobe koja ima izraženije simptome bolesti poziva hitnu medicinsku službu ili telefonom kontaktira najbližu COVID ambulantu. Ne idite sami u zdravstvenu ustanovu bez prethodne telefonske najave. Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovih preporuka i uputa dužni su se pridržavati hrvatski i strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku i to 14 dana od dana prelaska državne granice na sljedeci nacin: Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ogranicavaju se samo na nužne: obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvatsku, obavljanje nužnih aktivnosti uz kontinuirano pojacano provodenje higijenskih mjera. Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporuca se koristiti masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati fizicki razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku. Ruke što cešce prati toplom vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i ociju. Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili iskljucivo s osobama koje dijele zajednicki smještaj. Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i javna okupljanja. Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizicki razmak od 1,5 metra uz dostupnost dezinfekcijskih sredstava, izbjegavati nepotrebne sastanke. Tijekom boravka u smještaju takve osobe same pripremaju hranu, odnosno koriste usluge dostave hrane i pica. Usluge placanja obavljaju se bezgotovinskim karticnim placanjem ili on-line uslugama. Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ukoliko je viša od 37,2, potrebno je izmjeru ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2 potrebno je ostati kod kuce/u smještaju i javiti se izabranom lijecniku obiteljske medicine ukoliko ga ima (hrvatski državljani), ili teritorijalno nadležnom epidemiologu. U slucaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje, gubitak osjeta njuha i okusa) 2 potrebno je ostati kod kuce/u smještaju i javiti se izabranom lijecniku obiteljske medicine ukoliko ga ima (hrvatski državljani), ili teritorijalno nadležnom epidemiologu. U slucaju nagle pojave teških, po život ugrožavajucih simptoma osoba se javlja hitnoj medicinskoj službi Više podataka o koronavirusnoj bolesti i mjerama smanjenja rizika od širenja bolesti možete procitati na mrežnim stranicama HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ te dobiti od izbranog lijecnika i teritorijalno nadležnog epidemiologa. Hrvatski i strani državljani mogu zatražiti dodatne informacije i pojašnjenja na info broju 112 ili 113. Popis telefonskih kontakt-brojeva u okviru zavoda za javno zdravstvo pojedinih hrvatskih županija dostupan je na: https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/o-putovanju/preporuke-hzjz-za-prelazak-granice/591.

Priopćenja