Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Usvojene dopune zakona koje se odnose na rok valjanosti putovnice, osobne iskaznice i vozačke dozvole za vrijeme epidemije koronavirusa

Ovim putem informiramo da su 7. travnja 2020.u Republici Hrvatskoj na snagu stupile dopune Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, Zakona o osobnoj iskaznici te Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se omogucuje korištenje ranije izdanih putovnica, osobnih iskaznica i vozackih dozvola kojima je rok važenja istekao ili istice za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa tj. u razdoblju od 13. ožujka 2020., pri cemu se predvidena mogucnost produženog korištenja navedenih isprava odnosi na razdoblje najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. U ovom smislu, putovnice, osobne iskaznice i vozacke dozvole izdane od strane tijela Republike Hrvatske smatrat ce se valjanima 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. Više informacija o dopunama zakona dostupno je na stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_889.html https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_890.html https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_891.html

Priopćenja