Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Natječaj za nagrade Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu za najbolje završne sveučilišne radove s tematskom poveznicom prema RH

Na njemackim sveucilištima studira znatan broj studenata hrvatskog podrijetla, koji za svoje završne radove biraju teme vezane uz hrvatsku kulturu, povijest, jezik ili društvo. Osim njih, njemacki i drugi studenti, primjerice na podrucjima slavistike, kulturologije ili povijesti, prilikom pisanja svojih završnih radova biraju teme povezane s Hrvatskom. Ti radovi nastaju na razini prvostupnika i magistara, ali i kao doktorski radovi i habilitacije. Namjera je Njemackog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu nagraditi izuzetno kvalitetne završne radove nastale na njemackim sveucilištima koji se odlikuju tematskom poveznicom prema Hrvatskoj, odnosno temama s podrucja hrvatske kulture i društva. Prijaviti se mogu radovi koji su dobili ocjene 1,0-2,0 ili su ocijenjeni kao izvrsni radovi (kod disertacija ocijenjene ocjenama summa i magna cum laude). Dodjela nagrada ima dvojaku svrhu: odaje se javno priznanje najboljim radovima i njihovim autorima, ali i omogucuje još bolje povezivanje studenata hrvatskog podrijetla te ostalih studenata i mladih znanstvenika zainteresiranih za Hrvatsku sa sâmom Hrvatskom. Kandidati trebaju do 12. travnja 2020. dostaviti sljedece dokumente: ? kopiju završnog rada, ? jedan (diplomski rad, magistarski rad) ili dva (doktorski rad, habilitacija) izvještaja o završnom radu (sa sveucilišta na kojem su studirali), ? ekspoze (1-2 kartice) u kojem su opisani tema i rezultati rada, ? tabelarni životopis. Završni rad ne smije biti stariji od dvije godine. Dokumente treba poslati u PDF obliku na adresu: Marijana.Erstic@ffst.hr. Pokrovitelj nagrada je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. O prijavama ce u lipnju 2020. godine odlucivati povjerenstvo sastavljeno od clanova Njemackog društva za kroatistiku i predstavnika Veleposlanstva RH u Berlinu. Dodjela nagrada održat ce se u Veleposlanstvu RH u Berlinu. Prva dodjela nagrada Njemackog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu održana je 2016. godine, a natjecaj se raspisuje svake dvije godine.

Priopćenja