Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Poziv Državnog ureda za Hrvate izvan RH za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH

Objavljen je 1. Javni poziv Državnog ureda za Hrvate izvan RH za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijava traje zakljucno do 26. ožujka 2018. godine, a sve informacije o postupku prijave mogu se naci na poveznici http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/177/1-javni-poziv-za-prijavu-posebnih-potreba-i-projekata-od-interesa-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske-u-svrhu-ostvarenja-financijske-potpore-za-2018-godinu. Javni poziv - Državni ured za Hrvate izvan RH

Priopćenja