Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Veleposlanik Kovač govorio na Danu hrvatskog gospodarstva u Bautzenu kod Dresdena

Veleposlanik Kovac govorio na Danu hrvatskog gospodarstva u Bautzenu kod Dresdena Na inicijativu Industrijsko-trgovacke komore (IHK) Dresden održan je Dan hrvatskog gospodarstva. Pocasni gost na predavanjima bio je hrvatski veleposlanik, dr. Miro Kovac. U okviru skupa u Dresdenu veleposlanik se susreo s predsjednikom IHK Dreseden, Hartmutom Paulom, sa zastupnikom u pokrajinskom parlamentu i potpredsjednikom Turistickog saveza Saske, Michaelom Harigom te direktorom Njemacko-hrvatske industrijsko-trgovacke komore u Zagrebu, dr. Peterom Presberom.

Veleposlanik Kovac govorio na Danu hrvatskog gospodarstva u Bautzenu kod Dresdena Na inicijativu Industrijsko-trgovacke komore (IHK) Dresden održan je Dan hrvatskog gospodarstva. Pocasni gost na predavanjima bio je hrvatski veleposlanik, dr. Miro Kovac. U okviru skupa u Dresdenu veleposlanik se susreo s predsjednikom IHK Dreseden, Hartmutom Paulom, sa zastupnikom u pokrajinskom parlamentu i potpredsjednikom Turistickog saveza Saske, Michaelom Harigom te direktorom Njemacko-hrvatske industrijsko-trgovacke komore u Zagrebu, dr. Peterom Presberom. U svome je govoru veleposlanik istaknuo odlicne gospodarske veze Hrvatske i Njemacke, predstavio aktualnu situaciju u Hrvatskoj te opisao pojedine reformske mjere koje poduzima hrvatska vlada u sklopu procesa predstojeceg pristupa Europskoj uniji. Veleposlanik je s predstavnicima vlasti savezne pokrajine Saske razgovarao i o pojedinim zajednickim projektima na podrucju kulture.

Priopćenja