Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Veleposlanik Kovač u nastupnom posjetu gradonačelniku Hamburga von Beustu

Veleposlanik Kovac u nastupnom posjetu gradonacelniku Hamburga von Beustu U nastupnom posjetu Hamburgu, hrvatski veleposlanik dr. Miro Kovac susreo se gradonacelnikom i predsjednikom Senata Slobodnog i hanzeatskog grada Hamburga, Ole von Beustom kao i s predsjednikom hamburškog Parlamenta, Berndtom Röderom. Veleposlanik se nadalje susreo i s predsjednikom hamburške Trgovacke komore, Frankom Horchom, predsjednikom Hafen Kluba, Ove Franzom te bivšim savjetnikom Senata, Reinhardom Stuthom.

Veleposlanik Kovac u nastupnom posjetu gradonacelniku Hamburga von Beustu U nastupnom posjetu Hamburgu, hrvatski veleposlanik dr. Miro Kovac susreo se gradonacelnikom i predsjednikom Senata Slobodnog i hanzeatskog grada Hamburga, Ole von Beustom kao i s predsjednikom hamburškog Parlamenta, Berndtom Röderom. Veleposlanik se nadalje susreo i s predsjednikom hamburške Trgovacke komore, Frankom Horchom, predsjednikom Hafen Kluba, Ove Franzom te bivšim savjetnikom Senata, Reinhardom Stuthom. Teme sastanaka bile su, izmedu ostalih, bilateralni kooperacijski projekti i status pristupnih pregovora Hrvatske s Europskom unijom. Veleposlanika je u nastupnim posjetima pratio hrvatski generalni konzul u Hamburgu, Žarko Plevnik

Priopćenja