Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Preuzimanje predsjedanja Europskom unijom od strane Savezne Republike Njemačke

Preuzimanje predsjedanja Europskom unijom od strane Savezne Republike Njemacke Povodom preuzimanja predsjedanja Europskom unijom od strane Savezne Republike Njemacke Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija izražava uvjerenje da ce se pod njemackim predsjedanjem uspješno nastaviti rad na rješavanju niza pitanja od iznimne važnosti za daljnji razvoj Europske unije od kojih je za Republiku Hrvatsku nastavak proširenja od posebnog interesa.

Preuzimanje predsjedanja Europskom unijom od strane Savezne Republike Njemacke Povodom preuzimanja predsjedanja Europskom unijom od strane Savezne Republike Njemacke Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija izražava uvjerenje da ce se pod njemackim predsjedanjem uspješno nastaviti rad na rješavanju niza pitanja od iznimne važnosti za daljnji razvoj Europske unije od kojih je za Republiku Hrvatsku nastavak proširenja od posebnog interesa. S tim u vezi, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija ocekuje da ce se tijekom njemackog predsjedanja dalje ubrzati pristupni pregovori Republike Hrvatske s Europskom unijom što ce bitno utjecati na ispunjavanje hrvatskih planova i ocekivanja glede punopravnog clanstva u Europskoj uniji. Hrvatska je do pocetka njemackog predsjedanja otvorila pregovore u tri nova poglavlja europske pravne stecevine, završavajuci tako ovu godinu s pet otvorenih poglavlja od kojih su dva vec privremeno zatvorena. Na Meduvladinoj konferenciji o pristupanju na razini glavnih pregovaraca otvoreni su pregovori za poglavlja Carinska unija, Poduzetništvo i industrijska politika i Ekonomska i monetarna politika. Za razliku od Znanosti i istraživanja i Obrazovanja i kulture, dva poglavlja o kojima su pregovori otvoreni i zatvoreni na istom sastanku, u tri nova poglavlja Hrvatska ce, da bi ih zatvorila, morati ispuniti dodatna mjerila za zatvaranje tzv. "closing benchmarks". U poglavlju Carinska unija (poglavlje 29) od Hrvatske se traži da ispuni tri mjerila - da napravi cjeloviti akcijski plan za dodatnu informatizaciju carinske mreže, drugo mjerilo se odnosi na implementaciju, to jest traži se ucinkovita provedba carinskih propisa, a trece je zakonodavne prirode, što znaci da ce Sabor trebati donijeti neke propise kako bi se uskladili s europskom pravnom stecevinom. što se tice Poduzetništva i industrijske politike (poglavlje 20), Hrvatska ce morati napraviti strategiju industrijske politike, cija je izrada vec u tijeku. Kod Ekonomske i monetarne politike (poglavlje 17) traže se mjere koje jamce potpunu neovisnost Hrvatske narodne banke i njezinu uskladenost s europskim sustavom središnjih banaka. Hrvatska u ova tri poglavlja nece tražiti prijelazna razdoblja, ali ce za poglavlje Carinska unija tražiti materijalno-tehnicku pomoc. Hrvatska ce tijekom 2007. godine naglasak staviti na izradu pregovarackih stajališta i otvaranje što više poglavlja. RH je dosad dobila devet poziva da dostavi pregovaracka stajališta, zadnji poziv upucen je za poglavlje Statistika. Do sada je predala svoja pregovaracka stajališta za osam poglavlja, a u jednom poglavlju - pravda, sloboda i sigurnost ispunila je benchmark za otvaranje pregovora.

Priopćenja