Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

II. Savjetovanje njemačkih kroatista u Veleposlanstvu RH u Berlinu, 22. i 23. srpnja 2006.

II. Savjetovanje njemackih kroatista u Veleposlanstvu RH u Berlinu, 22. i 23. srpnja 2006. U zajednickoj organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Veleposlanstva RH u SR Njemackoj, održano je Drugo Savjetovanje njemackih kroatista sa šesnaest njemackih sveucilišta na kojima se hrvatski jezik predaje u okviru slavistickih studija, održano je u Veleposlanstvu RH 22. i 23. srpnja 2006. godine. Težište ovogodišnjega savjetovanja bila su strucna pitanja hrvatskoga jezika i jezikoslovlja kao i medusobna suradnja predavaca hrvatskoga jezika u SR Njemackoj.

II. Savjetovanje njemackih kroatista u Veleposlanstvu RH u Berlinu, 22. i 23. srpnja 2006. U zajednickoj organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Veleposlanstva RH u SR Njemackoj, održano je Drugo Savjetovanje njemackih kroatista sa šesnaest njemackih sveucilišta na kojima se hrvatski jezik predaje u okviru slavistickih studija, održano je u Veleposlanstvu RH 22. i 23. srpnja 2006. godine. Težište ovogodišnjega savjetovanja bila su strucna pitanja hrvatskoga jezika i jezikoslovlja kao i medusobna suradnja predavaca hrvatskoga jezika u SR Njemackoj. Savjetovanje su zajednicki organizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Veleposlanstvo RH u Berlinu. Kao predstavnici Ministarstva na Savjetovanju su sudjelovali pomocnici ministra znanosti, obrazovanja i športa, dr. Radovan Fuchs i dr. Pavo Barišic, a ostali clanovi znanstvene skupine iz Hrvatske bili su prof. dr. Marko Samardžija, predstojnik Katedre za hrvatski jezik, dr. Dunja Brozovic Roncevic, ravnateljica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i dr. Mario Grcevic iz Zavoda za lingvisticka istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Poziv na sudjelovanje upucen na šesnaest njemackih sveucilišta na kojima se predaje hrvatski jezik (Berlin, Bamberg, Gießen, Göttingen, Freiburg, Halle-Wittenberg, Heidelberg, Jena, Leipzig, Mannheim, München, Oldenburg, Regensburg, Trier, Tübingen, Würzburg), prihvatili su gotovo svi pozvani profesori, lektori i nastavnici, njih oko trideset. Savjetovanje su pozdravnim govorima otvorili veleposlanica RH u SR Njemackoj, dr. Vesna Cvjetkovic Kurelec i dr. Radovan Fuchs, pomocnik ministra znanosti, obrazovanja i športa RH. Dr. Fuchs je ujedno predstavio dugo ocekivano izdavanje prvoga univerzalnog hrvatskog-njemackog rjecnika autora Renate Hansen-Kokoruš, Josipa Matešica, Zrinke Pecur-Medinger i Marije Znike, cije je izdavanje financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Na kraju Savjetovanja donesena je odluka o osnivanju Društva njemackih kroatista sa svrhom uspostavljanja medusobne komunikacije, razmjene znanja i iskustva i poboljšanja kvalitete nastave i znanstvenoga rada na podrucju hrvatskoga jezika. Konstituiran je osmoclani Inicijativni odbor za osnivanje Društva koje bi trebalo biti registrirano do sljedeceg Savjetovanja u ljetnom semestru 2007. godine.

Priopćenja