Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Hrvatska postala stranka Europske konvencije o obavijestima o stranom pravu

U prisutstvu zamjenice glavnog tajnika Vijeca Europe, Gabrielle Battaini-Dragoni, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijecu Europe, veleposlanik Miroslav Papa, 6. veljace 2014. godine položio je ispravu o ratifikaciji Europske konvencije o obavijestima o stranom pravu, potpisane 18. lipnja 2013. godine. Time je Hrvatska postala 46. država stranka ovog znacajnog medunarodnog ugovora.

Priopćenja