Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Veleposlanik Miroslav Papa predao vjerodajnice glavnom tajniku Vijeća Europe

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijecu Europe, veleposlanik Miroslav Papa, predao je 01. listopada vjerodajnice glavnom tajniku Vijeca Europe Thorbjornu Jaglandu. Na sastanku su razgovarali o aktualnim aspektima suradnje u okviru Vijeca Europe te mogucem daljnjem doprinosu Hrvatske aktivnostima ove najstarije europske organizacije, posebno u kontekstu aktualnog clanstva u Europskoj uniji. Osvrnuli su se takoder na aktualnu situaciju u Jugoistocnoj Europi s posebnim naglaskom na ostvarivanje europske perspektive.

Priopćenja