Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

PRIOPĆENJE

Republika Hrvatska je tijekom održavanja 28. konferencije europskih ministara pravosuda Vijeca Europe u Lanzaroteu 25.-26. listopada 2007. zajedno s još 22 države clanice Vijeca Europe potpisala "Konvenciju o zaštiti djece protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja" usvojenu u prvoj polovici godine u sklopu trogodišnjeg programa Vijeca Europe pod nazivom "Izgradnja Europe za i s djecom". Konvenciju je u ime RH potpisala ministrica pravosuda gda. Ana Lovrin.

Ova je konvencija prvi instrument kojim su razliciti oblici seksualno zlostavljanja djece definirani kao kaznena djela - primjerice djecja prostitucija i pornografija, korištenje novih tehnologija poput interneta u svrhu seksualnog iskorištavanja, no i zlostavljanje u obitelji putem nasilja, prisile i prijetnji. Konvencija ukljucuje preventivne mjere( regrutiranje i usavršavanje osoblja koje radi s djecom, osvještavanje djece o rizicima i nacinima samozaštite), monitoring mjere ( pa i potencijalnih pocinitelja kaznenih djela); uspostavljanje programa potpore žrtvama,poticanje na prijavljivanje seksualnog iskorištavanja, uvodenje telefonskih i internetskih linija pomoci za djecu; jacanje borbe protiv djecjeg seksualnog turizma; zaštitu djetetovog identiteta i privatnosti tijekom sudskih procesa.

Priopćenja