Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Dan Ujedinjenih naroda

Dan Ujedinjenih naroda, 24. listopada 1945. godine povijesni je datum u svjetskom kalendaru, obilježen stupanjem na snagu Povelje Ujedinjenih naroda, koja je postavila temelje buducoj svjetskoj organizaciji zaduženoj za ocuvanje mira i sigurnosti u svijetu. Ova je svjetska organizacija, tijekom svojih sedam desetljeca postojanja svjedocila užurbanom gospodarskom, društvenom i tehnološkom razvoju koji promice i podupire programe i aktivnosti raznih institucija i agencija te brine o globalnom napretku, miru i sigurnosti, obrazovanju i održivom razvoju diljem svijeta s gospodarskog, socijalnog i okolišnog aspekta. U tom je podrucju od posebnog znacaja dosljedna provedba na globalnoj razini UN-ove Agende 2030., s pripadajucim ciljevima održivog razvoja. Ove je godine obilježena i 25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u clanstvo Ujedinjenih naroda. Priznanjem hrvatske samostalnosti i suverenosti, taj se datum oznacava kao jedan od najznacajnijih u hrvatskoj povijesti. Tim je povodom, uz svecano obilježavanje ove obljetnice u Zagrebu i svecanim prijemom u sjedištu UN-a u New Yorku, obnovljen spomenik „Mir“ kipara Antuna Augustincica - poklon Republike Hrvatske Ujedinjenim narodima. Hrvatska je u Ujedinjenim narodima ostvarila niz znacajnih rezultata i sudjelovala u radu brojnih prestižnih tijela organizacije poput Vijeca sigurnosti, Gospodarskog i socijalnog vijeca, Komisije za izgradnju mira. Takoder, ovu godinu obilježio je i pocetak clanstva Republike Hrvatske u Vijecu za ljudska prava, jednom od najvažnijih tijela u sustavu UN-a koje promice demokratske vrijednosti, poštivanje ljudskih prava i aktivnog zalaganja za temeljne ljudske slobode. Izbor Republike Hrvatske u ovaj forum predstavlja znacajan uspjeh i rezultat je njenog medunarodno prepoznatog angažmana na ovom podrucju.

Priopćenja