Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Dt Bušić na raspravi Vijeća sigurnosti UN o sukobima u Europi

U Vijecu sigurnosti Ujedinjenih naroda 21. veljace 2017. godine predsjedavajuca Ukrajina organizirala je raspravu na visokoj politickoj razini o sukobima u Europi. Republiku Hrvatsku predstavljala je državna tajnica za politicke poslove, Zdravka Bušic. Hrvatska je akumulirala jedinstveno iskustvo i u transformaciji instrumenata djelovanja UN u kriznim žarištima, kao i u periodu post-konfliktne rehabilitacije, izgradnje demokratskih institucija i jacanja pravne države. Ta znanja nudimo svim zainteresiranim partnerima angažiranima u izgradnji cjelovitog i trajnog mira u Europi, ali i u drugim dijelovima svijeta. U kontekstu sprjecavanja sukoba, državna tajnica Bušic istaknula je važnost preventivne diplomacije, pravovremene reakcije na rana upozorenja, te važnost primjene medunarodno prihvacenih mjera za jacanje povjerenja i sigurnosti.

Priopćenja